nedelja , jun 24 2018
Početna / Uncategorized

Uncategorized

Đačić ugostio građane koji investiraju u Pljevlja

IMG_0676

U Pljevljima je trenutno u izgradnji oko 3.000 metara kvadratnih stambeno-poslovnih objekata, a pet predstavnika onih koji u ovom trenutku ulažu u izgradnju u našem gradu primio je predsjednik opštine Mirko Đačić. On je istakao važnost njihovih ulaganja, napominjući kako svi imaju urednu dokumentaciju sa opštinom, građevinske dozvole, i što …

Pročitaj više »

Kenana Strujić imenovana za direktora Doma starih

dom starih

Od­lu­kom Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, za pr­vog di­rek­to­ra plje­valj­skog Sta­rač­kog do­ma ime­no­va­na je Ke­na­na Stru­jić. Ona je pred­sjed­ni­ca Op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke u Plje­vlji­ma i od­bor­nik te stran­ke u lo­kal­nom par­la­men­tu. Po­sled­njih go­di­na bi­la je za­po­sle­na u Rud­ni­ku uglja, a mje­sto di­rek­to­ra Do­ma sta­rih je nje­na pr­va čel­na funk­ci­ja …

Pročitaj više »

Ena Katana: Usudi se da budeš ono što možeš

Ena Emir 2

Vaspitavana je od malih nogu da bude samostalna. Uvijek je imala podršku roditelja. Nikada je nisu sputavali, već su joj dali slobodu da raširi krila i  nađe svoj put i sreću. Smatra da su jedine granice one u koje čovjek vjeruje da postoje. Komunikativna je i sposobna, kada nešto želi …

Pročitaj više »

Matursko veče Gimnazije „Tanasije Pejatović“

IMG_0260

Mladost i ljepota Gimnazije „Tanasije Pejatović“ tradicionalno je prodefilovala centrom grada, od škole od Hotela „Pljavlja“, a okupljeni roditelji, prijatelji, rodbina, prijatelji i sugrađani, koji su došli da vide mladost u punom sjaju, ispratili su ih sa oduševljenjem. Elegantni, svečani i veseli maturanti zauvijek su se oprostili od đačkih dana …

Pročitaj više »

Poslava mature Srednje stručne škole

matura ekonomska 1

Mladost i ljepota krasili su 2. juna centar grada kada su maturanti Srednje stručne škole prodefilovali proslavljajući  kraj četvorogodišnjeg školovanja. Djevojke u svečanim toaletama, muškarci u odijelima, osmjeh i radost na njihovim licima, ali i sjeta zbog rastanka. Iako je tokom dana padala kiša, prije polaska maturanata od Srednje stručne …

Pročitaj više »

Demokrate: Nećemo dozvoliti prevaru građana Pljevalja

demokrate-logo-640x523

Kozmetički radovi na gradskoj infrastrukturi imaju za cilj da prikriju nemoć lokalne vlasti i stvore lažnu sliku po modelu Potemkinovih sela. Pljevaljska stvarnost neće biti promjenjena prikrivanjem ruševina već suštinskim akcijama koje će zaista uticati na kvalitet života svih građana. Kada se zaviri iza zavjese aktuelnog teatra u režiji DPS-a …

Pročitaj više »

Sabor izvorne pjesme na Breznici

PD Podkovač

Drugi Sabor izvorne pjesme Pljevlja i okruženje, u kome će učestvovati  tridesetak muško-ženskih pjevačkih grupa, dvojničara i guslara, odražaće se 17. aprila ispred Hotela „Pljevlja“ u 12 časova. Organizator sabora je NVO Pjevačko društvo Podkovač koje ima oko 70 članova. Za nešto više od godine rada ženska pjevačka grupa osvojila …

Pročitaj više »