ponedeljak , februar 19 2018
Početna / Vijesti / Politika (strana 10)

Politika

Kenana Strujić imenovana za direktora Doma starih

dom starih

Od­lu­kom Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, za pr­vog di­rek­to­ra plje­valj­skog Sta­rač­kog do­ma ime­no­va­na je Ke­na­na Stru­jić. Ona je pred­sjed­ni­ca Op­štin­skog od­bo­ra Bo­šnjač­ke stran­ke u Plje­vlji­ma i od­bor­nik te stran­ke u lo­kal­nom par­la­men­tu. Po­sled­njih go­di­na bi­la je za­po­sle­na u Rud­ni­ku uglja, a mje­sto di­rek­to­ra Do­ma sta­rih je nje­na pr­va čel­na funk­ci­ja …

Pročitaj više »

Nataša Marković na čelu SD Pljevlja

SDPljevlja

  Nataša Marković izabrana je za predsjednicu Opštinskog odbrora Socijaldemokrata Pljevlja, na prvoj konstitutivnoj sjednici novog saziva, koja je održana 25. avgusta. Kako su saopštili iz ove partije, sjednici je prisustvovao član Predsjedništva SD-a Crne Gore, dr Kenan Hrapović, koji je istakao da je Nataša Marković dala nesebičan doprinos, ne …

Pročitaj više »

Odgovor na saopštenje DOO „Vodovod“ Pljevlja

snp-crna-gora_3228

Gospodina Čeda Gospića, koji sebe naziva – diplomiranim pravnikom, podsjećamo na onu narodnu „Što se grbo rodi – vrijeme ne ispravi“, jer sudeći po gomili nebuloza koje je iznio u pokušaju odgovora na naše saopštenje ništa bolje i ne zaslužuje. Ako je jedan akt nastao kao pravno manjkav, odnosno protivzakonit, …

Pročitaj više »

Bojović: Pitanja za Milinkovića i Đačića

Vladislav Bojovi-_1

Uviđajući njihov značaj, a polazeći od interesa građana Pljevalja, postavljam sledeća pitanja predsjedniku DPS-a Pljevlja i načelniku Poreske uprave u Pljevljima Vladu Milinkoviću i nelegitimnom predsjedniku Opštine Pljevlja Mirku Đačiću, koji upravo završava svoju političku karijeru. Prvo Milinkoviću, jer nema sumnje ko će biti zadužen da preda politički svileni gajtan.   Pitanja za Vlada …

Pročitaj više »

SNP: Pozivamo predsjednika OO DPS-a kao i čelne ljude partija da se nedvosmisleno odrede prema izjavama Đačića vezanim za eko naknadu

snp-crna-gora_3228

Naknadna pamet nelegalnog predsjednika opštine Pljevlja Mirka Đačića, koju je saopštio u izjavi medijima, u vezi sa već, očigledno, odbijenim Predlogom odluke o naknadi za zagađivanje životne sredine od strane Vlade Crne Gore, a koji joj je lokalna samouprava podnijela na davanje saglasnosti još prije skoro pola godine, može se …

Pročitaj više »

OO DNP: Predizbornom krpljevinom ulica Đačić pokušava da zavara Pljevljake

dnp

Pljevljaci su, nažalost, doživjeli da se dugo čekana rekonstrukcija glavnih gradskih ulica svede na predizbornu improvizaciju i krpljevinu Mirka Đačića, koja će pri tom itekako da košta. U strahu od sigurnog poraza na predstojećim lokalnim izborima, nelegitimni predsjednik opštine Pljevlja, iako sa diplomom arhitekte, odlučio je da bez projekta rekonstruiše …

Pročitaj više »

Lekić: Đačić konačno priznaje da su on i DPS obmanjivali Pljevljake

MIJO-slika-770x472

Poštovani građani Pljevalja, Konačno posle tri godine, predsjednik opštine Mirko Đačić priznaje da su pljevaljski DPS kao i on, sve ove godine obmanjivali građane Pljevalja. Predsjednik konačno priznaje da su glavni zagađivači naše opštine kompanije: Termoelektrana, Rudnik uglja, Gradir Montenegro i Vektra Jakić a ne gradske kotlarnice i individualna ložišta …

Pročitaj više »