četvrtak , 18 jula 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Javne ustanove dužne oko 300 hiljada

Javne ustanove dužne oko 300 hiljada

Na zarade, poreze i doprinose 27 stalno zaposlenih u tri javne ustanove godišnje se potroši oko 181 hiljada evra. Iz budžeta opštine, za rad Biblioteke, Galerije i Muzeja, u prošloj godini izdvojeno je 267 hiljada evra, navodi se u godišnjim izveštajima o radu. Ukupne neizmirene obaveze ovih javnih ustanova na kraju prošle godine iznosile su oko 300 hiljada evra.
Ukupne neizmirene obaveze Zavičajnog muzeja na kraju prošle godine iznosile su 233.160 evra, u čemu najveći udio imaju neisplaćene obaveze za bruto zarade i doprinose (181.187 evra). Tokom devet mjeseci prošle godine za 9 stalno zaposlenih nisu uplaćivani doprinosi, te je po tom osnovu ova ustanova na kraju godine bila dužna 27 hiljada evra. Neimirene obaveze po Reprogramu iz 2017. godine iznose 124.524 evra.
Neizmirene obaveze za zakup objekta, struju, grijanje, vodu i čistarinu na kraju prošle godine iznosile su 30 hiljada evra. Muzej je ostvario ukupan prihod od oko 77 hiljada evra, od čega je 69 hiljada prihodovano iz budžeta opštine. Ministarstvo kulture, preko projekata, u prošloj godini je za ovu ustanovu izdvojilo 5.300 evra, dok je 2.500 evra
prihodovano preko projekata, koji su finansirani od igara na sreću. Na zarade, poreze i doprinose 9 stalno zaposlenih izdvojeno je nešto više od 45 hiljada evra. što je i najveći izdatak ove ustanove. Ukupan trošak Muzeja na kraju godine iznosio je 70.680 evra. Ukupne neizmirene obaveze JU Umijetnička galerija “Vitomir Srbljanović” na kraju
prošle godine iznosile su blizu 67 hiljada evra, a 85.883 evra duguje se za obeveze po reprogramu za period od 2010. do 2014. godine. Prema godišnjem izvještaju o radu na kraju 2017. godine oko 46 hiljada evra iznosile su neizmirene obaveze za 7 doprinose zaposlenih, a 8.235 evra dugovalo se za dažbine, materijal, obaveze za djelatost i ostale
usluge. Iz budžeta opštine Galerija je prihodovala blizu 73 hiljade evra, a oko 5 hiljada preko donacija i sponzorstva. U prošloj godini ukupno je plaćeno 75.544 evra troškova. Najviše novca izdvaja se za zarade i doprinose zaposlenih, za šta je u prošloj godini izdvojeno 47 hiljada evra.
U prošloj godini Narodna biblioteka “Stevan Samardžić” ukupno je prihodovala nešto više od 137 hiljada evra. Iz opštinskog bužeta prošle godine Biblioteka je prihodovala 125 hiljada evra, dok je iz državnog budžeta, preko javnih radova, bilo izdvojeno 6.372 evra za ovu ustanovu. Ukupni izdaci na kraju prošle godine iznosili su oko 131 hiljadu
evra, a najviše novca, 90.865 evra, potrošeno je na zarade, poreze i doprinose 12 stalno zaposlenih.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

MINISTARKA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA OTVORILA SAVREMENI KABINET U SREDNjOJ STRUČNOJ ŠKOLI

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sa svojim …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.