sreda , 24 jula 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Nezakonit rad Termoelektrane verifikovan javnom raspravom

Nezakonit rad Termoelektrane verifikovan javnom raspravom

– Sve ovo što mi danas raspravljamo i pričamo svodi se na verifikovanje svih do- sadašnjih nezakonitosti rada od strane Termoelektrane i EPCG, preko Agencije za zaštitu životne sredine. Ovo je za svaku osudu da se tako ponaša i radi. Hoćete da preko Agencije provučete sve ne zakonite radnje do sada, a javna rasparava koja je trebala da bude održana 2013. godine o „Elaboratu procijene uticaja na životnu sredinu nastavka odlaganja pepela i šljake na deponiji Maljevac“ dešava se danas, kada je ostalo nepunih sedam mjeseci do isteka roka.
Dokaz da sve što ste do sada radili je nazakonito – jeste da danas pričamo o onome što je trebalo da se uradi prije tri godine, rekao je mještanin Zbljeva Vladimir Stanimirović, 13. maja na javnoj raspravi o procjeni uticaja na životnu sredinu nastavka odlaganja na Mljevacu, u prostorijama Termoelektrane kojoj je prisutvovalo šest mještana Zbljeva i predstavnik opštinske službe za ekologiju.
Predstavnik EPCG, Slavko Vukašinović rekao je da je rađeno jedino kako se moglo raditi, a da je druga varijanta bila zatvaranje Termoelektrane. Nije mnogo toga zakonito. Ovim Elaboratom do 2016. godine ozvaničeno je faktičko stanje životne sredine do danas. Već je u proceduri izrada nove tehničke dokumentacije za nastavak odlaganja od 2016. godine gdje će se uraditi novi elaborat o procjeni uticaja, rekao je Vukašinović.
Učesnici javne rasprave pitali su može li biti pravno valjan dokument koji je trebalo da dobije saglasnost Agen- cije 2013. godine. Ocijenili su kao neozbiljno takvo ponašanje i pitali su kakva je svrha raspravljati o mjera ma koje su planirane da se rade, a koje nisu realizovane za trideset godina rada Termoelektrane. Kada je otvorena Termoelektrana 1982. godine od 13 tačaka koje su navedene kao uslov da bi se gradila deponija Maljevac ispoštovana je samo jedna, da se šljaka transportuje u zatvorenom sistemu. Pitali su i zašto nisu ispoštovani ostali uslovi i zašto se i danas ponavlja isto, da pričamo o onome što je trebalo uraditi.
Suviše mnogo optužujete Agenciju. Postoji procedura za dobijanje dozvole za izvođenje radova a jedan od dokume- nata za to je saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na
životnu sredinu. Saglasnost na elaborat ne daje pravo investitoru da izvodi radove. Ko je odgovoran za to što pričate ne pitajte Agenciju. Agencija će da kaže preko komisije da li je ovaj Elaborat prihvatljiv sa apekta uticaja na životnu sredinu. Pitajte EPCG zašto Elaborat nije predat na raspravu ranije, a kako se radilo dalje pitajte resorno ministarstvo, rekao je Ilija Radović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu životne sredine, pitajući da li su trebali da kažu EPCG vi ste neozbiljni što nam dostavljate podatke sada.
Naše je da sprovedemo proceduru i javna rasprava će pomoći komisiji i Agenciji da što detaljnije sagleda stvari oko elabora ta, rekao je Radović.
Mještani su izni- jeli niz primjedbi na Elaborat, ističući da ni jedna mjera na zaštiti živo- tne sredine iz Elaborat nije ispoštovana, a to su – izmještanje prirodnog toka Paleškog potoka oko deponije sa sjeverne strane, da se procjedne vode kroz kolektor i branu skupljaju u bazenu pa ih pumpom vraćaju u deponiju ili prečišćavati pa ispuštaju u Vezišnicu. Da je potrebno ispitati da li postoji štetan uticaj na podzemne vode i da im za tri godine nisu bili dostupni podaci o jed- nom godišnje vršenoj kontroli kvaliteta vazduha u okoli-ni deponije. Zamjerili su što se u Elaboratu ne navodi granica udaljenosti naseljenih mjesta od deponije.
– Ja sam građanin drugog reda, nisam došao nikog da vrijeđam. Imam primjedbu na mjeru prekrivenosti deponije vodenim ogledalom koja nije ispoštovana. Hajde stavite šuplju šerpu na vrh brda i stavite vodu da stoji u njoj, ne postoji mogućnost za održavanje vodenog ogledala. Ovo je neozbiljan sastanak i neozbiljna priča, uz svo uvažavanje vas prisutnih, rekao je mještanin Radoš Stanimirović, dodajući da u sudskom postupku ne može da koristi podatke o mjerenju kvaliteta vazduha u okolini deponije jer ih nije dobio zvaničnim putem, zbog čega ne dozvoljava da se dalja mjerenja vrše na njegovom imanju.
Predstavnik obrađivača Božidar Vučinić rekao je da postoji tehnologija za sve, a zašto se nešto nije uradilo treba nekog drugog pitati. Obrađivači Elaborata su četvoročlani tim, iz dva dioničarska društva, bjelopo- ljske „Geotehnike“ i nikšićke „Flemer stone“. Listajući stotinak stranica urađenog Elaborata neobično je što je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ta dva društva nastao 10. septembra 2013. godine, dok je firma „Flemer stone“ rješenje za izradu projekata i elaborata o procjeni uticaja zahvata na životnu sredinu dobila 29. 12. 2009. od Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine a licencu za izradu tehničke dokumentacije od Inženjerske komore – dobilo je tek 20. januara 2015. godine.
V.M-S.Z.

Pljevaljske novine 15. maj 2016. godine

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

MINISTARKA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA OTVORILA SAVREMENI KABINET U SREDNjOJ STRUČNOJ ŠKOLI

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sa svojim …