utorak , 3 oktobra 2023
Početna / Vijesti / Ekonomija / Olakšice za firme koje zaposle osobe sa Biroa

Olakšice za firme koje zaposle osobe sa Biroa

Vlada Crne Gore je kroz Mjere podrške privredi za prvi kvartal predvidjela posebnu mjeru za podsticanje novog zapošljavanja u 2021. godini, a koja se realizuje kroz predlog izmjena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, osnovni razlozi za realizaciju ove mjere sadržani su u potrebi da se, usljed negativnih posledica koje je pandemija imala na poslovanje privrede, a posljedično i na smanjenje broja zaposlenih, omogući privrednim subjektima da dio nezaposlenih lica sa evidencije ZZZCG ponovo zaposle uz značajne olakšice i podsticaje za zapošljavanje.

“Uvažavajući zahtjeve privrede da se za primjenu ove mjere razmotri mogućnost probnog rada, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kao predlagač izmjena pomenutih zakona i Ministarstvo ekonomskog razvoja, kao koordinator mjera podrške privredi, daju sljedeće tumačenje: Korisnici ove mjere mogu biti oni poslodavci koji zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme sa licem koje je najmanje 3 mjeseca bilo na evidenciji ZZZCG, uz mogućnost da to lice prethodno angažuju po ugovoru o probnom radu u trajanju do 3 mjeseca. Olakšice definisane ovom mjerom obračunavaće se od momenta kada poslodavac zasnuje radni odnos na neodređeno vrijeme (ne tokom probnog rada)”, objasnili su iz Ministarstva.

Predviđeno je da se navedeni zakoni primjenjuju od 1. januara 2021. godine. Dakle, poslodavci koji su zaposlili osobe tokom 2021. godine, a prije stupanja na snagu ovih Zakona, biće u mogućnosti da koriste ove olakšice.

– Podsjećamo da je mjera koncipirana na način da se poslodavac koji zasnuje radni odnos do 31.12.2021. godine na neodređeno vrijeme, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju prava i obaveze zaposlenih po osnovu rada, sa licem koje ima prebivalište na teritoriji Crne Gore i koje se nalazi na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Jedini uslov koji poslodavac treba da ispuni je da je navedenim zapošljavanjem povećao broj zaposlenih u odnosu na dan 31. decembar 2020. godine – kazali su u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

Poslodavac će biti oslobođen obaveze plaćanja navedenih poreza i doprinosa za zarade, maksimalno do iznosa prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini i to: 90 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2021. godini; 60 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2022. godini i 30 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2023. godini.

U Ministarstvu naglašavaju da će doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica za koje se ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja ovih doprinosa, biti izmirivana iz budžeta Crne Gore.

– Uprava prihoda i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, nakon usvajanja Zakona, objaviće detaljna uputstva u vezi prijave za korišćenje ove mjere. U saradnji sa nadležnim institucijama posebna pažnja će biti posvećena efikasnoj primjeni kontrole ovih mjera – navedeno je u saopštenju.

U Ministarstvu ekonomskog razvoja podsjećaju da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pripremilo Prijedloge izmjena i dopuna Zakona o porezima na dohodak fizičkih lica i Zakona o obaveznom socijalnom osiguranju koji su utvrđeni na sjednici Vlada Crne Gore 4. februara 2021. godine i upućeni Skupštini radi donošenja.

Izvor Pv portal

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Hranu svakodnevno bacamo, a u siromaštvu živi svako treće dijete

Međunarodni je dan podizanja svijesti o bacanju hrane, što je bio i povod da pitamo …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.