ponedeljak , 22 jula 2024
Početna / Vijesti / Ekonomija / Plate u Rudniku manje zbog zastoja Termoelektrane

Plate u Rudniku manje zbog zastoja Termoelektrane

Povodom teksta objavljenog u dnevnim novinama “Dan”, 30. januara 2017. godine, pod naslovom “Direktorima isplaćeno 198 hiljada eura”, u kojem su navedeni netačni i neutemeljeni podaci o iznosima zarada u Rudniku uglja, u cilju objektivnog informisanja javnosti, obraćamo se slijedećim

R E A G O V A NJ E M

Rudnik uglja AD Pljevlja kao akcionarko društvo u većinskom privatnom vlasništvu nema ni obavezu ni potrebu da interna pitanja razjašnjava putem medija, već o njima upoznaje akcionare i raspravlja ih kroz regularne organe kompanije. Međutim, zbog crnogorske javnosti želimo da se osvrnemo na nekorektne navode u tekstu, koje su novinar DAN-a i odbornik DF-a iznijeli u tekstu od 30.01.2016. godine pod naslovom “Direktorima isplaćeno 198 hiljada eura”.

Novinar DAN-a i odbornik DF-a su analizirajući revizorske izvještaje za 2015. godinu, i ne pokušavajući da kroz kontakte sa službama Rudnika razjasne pitanja o kojima pišu, iznijeli čitavi set netačnih informacija koje narušavaju sliku o upravi i akcionarima Rudnika. Novinar DAN-a nije u izvještaju uočio da je Rudnik u 2015. godini ostvario rekordnu dobit od skoro 5 miliona eura, i da je ona bila duplo veća nego u 2014. godini. Nije uočio da je prodaja uglja bila veća za 8,5%, a proizvodnja otkrivke za 15,9%, a da su istovremeno ukupni rashodi smanjeni za 5,2%. Nije uočio da se Rudnik nije dodatno zaduživao već da je postojeće kreditne obaveze smanjio za preko 6 miliona eura, da je ukupni poreski dug u 2015. godini smanjen za dodatnih 3,4 miliona eura, da je prema Državi uplaćeno 19 miliona eura. Od svih navoda iz revizorskog izvještaja novinar je jedino uočio i potpuno pogrešno zaključio da su plate članovima Odbora direktora porasle u 2015. godini, a da su plate zaposlenima smanjene. Zarade članova Odbora direktora su bile iste i u 2014. i u 2015. godini. Razlika koja se vidi u izvještaju je nastala zbog činjenice da su pojedini članovi Odbora 2014. godine bili profesionalno angažovani u Rudniku i po tom osnovu su primali zaradu, odnosno njihovi lični dohodci su obračunavani u sklopu ukupnih zarada  u Kompaniji, a ne u okviru naknada članovima Odbora direktora koje se iskazuju kao posebna stavka u bilansima. U 2015. godini u Odboru direktora nije bilo profesionalno angažovanih članova, tako da je kategorija zarada smanjena, a kategorija naknada porasla, dok su ukupni troškovi zarada članova Odbora direktora ostali isti.

Takođe, nije tačna i nedobronamjerna je tvrdnja da su zarade menadžmenta porasle na račun smanjenja zarada zaposlenih. Sva smanjenja zarada koje je Kompanije zbog zastoje TE “Pljevlja” bila primorana da sprovede, u jednakom su se procentu odnosila na sve zaposlene, odnosno i menadžment i radnike. Znači, svima su plate smanjene u istom procenti i to zaposleni dobro znaju.

Jasan je pokušaj autora teksta da se kroz set dezinformacija naruše dobri odnosi u Rudniku i omalovaže ukupni napori i menadžmenta i zaposlenih, ali nam nije jasno zašto i za čiji račun. Pozivamo autore da pogledaju malo širu sliku, priča o Rudniku nije samo priča o platama direktora i akcionarima. Značaj ovog preduzeća je izuzetno veliki prije svega za Pljevlja i sve one koji žive u ovom gradu i njegova finasijska i poslovna stabilizacija treba da nas raduju i ujedinjuju, a ne obrnuto.

Informativna služba RUP-a

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza Uprava lokalnih javnih prihoda u saradnji sa Službom …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.