četvrtak , avgust 6 2020
Početna / Vijesti / Društvo / Raspisan ponovljeni tender za izvođenje radova na izgradnji parkinga u ulici Mila Peruničića

Raspisan ponovljeni tender za izvođenje radova na izgradnji parkinga u ulici Mila Peruničića

Opština Pljevlja raspisala je tender za izvođenje radova na izgradnji parkinga u ulici Mila Peruničića u DUP-u „Breznica“, nakon što je prvi tenderski postupak, objavljen u martu mjesecu, obustavljen zbog neispravnosti pristiglih ponuda.

Procijenjena vrijednost radova sa uračunatim PDV-om iznosi 80.000,00 eura, a realizacijom ovog projekta predviđeno je da se na pomenutoj lokaciji izgradi 41 novo parking mjesto.

Tender je objavljen 09. juna 2020. godine, a ponude se predaju radnim danima od 07- 15:00 sati, zaključno sa danom 17.07.2020. godine do 11:00 sati.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare; ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.FB_IMG_1591972546713

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17. 07. 2020. godine u 11:30 sati, u prostorijama Opštine Pljevlja.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

pomen žrtvama Oluje

U Manastiru Ostrog pomen za sve stradale Srbe iz Krajine

  Srpski nacionalni savjet Crne Gore, uz blagoslov Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, povodom …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *