subota , 20 aprila 2024
Početna / Tag Archives: Juče sahranjena dr Bebe Džaković

Tag Archives: Juče sahranjena dr Bebe Džaković

Dr Ljubica Beba Džaković sahranjena juče na gradskom groblju Ravni

U Plje­vlji­ma je u 86. go­di­ni 17. aprila pre­mi­nu­la dr Lju­bi­ca Be­ba Dža­ko­vić, du­go­go­di­šnji po­sla­nik DPS-a u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. Ro­đe­na je 1932. go­di­ne u Plje­vlji­ma, od oca Pe­ri­še i maj­ke Ka­ta­ri­ne, ro­đe­ne Adžić. Lju­bi­ca Be­ba Dža­ko­vić bi­la je po­sla­nik DPS-a vi­še od 25 go­di­na, a od osni­va­nja i član …

Pročitaj više »