nedelja , 26 maja 2024
Početna / Vijesti / Ekonomija / Usvojen budžet Opštine Pljevlja za 2020.godinu

Usvojen budžet Opštine Pljevlja za 2020.godinu

Na XVII sjednici odbornici Skupštine opštine Pljevlja su usvojili Predlog Budžeta opštine Pljevlja za 2020. godinu.

Usvojen je dokument koji predstavlja finansijski okvir koji određuje rad lokalne uprave i preslikava programske obaveze i namjere koje je lokalna uprava planirala u 2020. godini.

Prijedlog budžeta je uključio mjere za racionalizaciju poslovanja lokalne administracije i unapređenje njene efikasnosti, jačanje transparentnosti rada lokalne uprave, digitalnu transformaciju u cilju modernizacije poslovanja i komuniciranja sa građanima, održavanje komunalnog reda i zaštitu građana, održavanjejavne komunalne infrastrukture, kao i mjere za osnaživanje uslova za život u ruralnom dijelu opštine, promociju i podršku razvoju kulturnog i sportskog života u Pljevljima i naravno brizi ka socijalno ugroženim sugrađanima, osjetljivim i ranjivim grupama u našoj zajednici, podršci djeci i omladini i ono najbitnije stvaranju uslova za realizaciju strateških projekata iz oblasti zaštite životne sredine.

Nacrt, a nakon toga i Prijedlog Budžeta opštine Pljevlja urađen je u skladu sa Smjernicama za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave od strane Ministarstva finansija, i relevantnim zakonskim propisima.

Danas usvojen Budžet za 2020. godinu planiran je u iznosu od 20.008.586 eura. Ovogodišnja realizacija opštinskih prihoda koja je na rekordnom nivou daje dodatne argumente za realno planiranje narednog budžeta. Na prihodnoj strani su planirani novi prihodi od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u iznosu od 2,5 miliona eura, kao i planirani prihodi po osnovu donacije EPCG ad Nikšić od 2,5 miliona eura za izgradnju primarnog toplovoda sistema daljinskog grijanja u Pljevljima, obezbijeđenim sredstvima iz inostranih izvora, potrebnim za završetak radova na izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u iznosuod 570 hiljada eura i dodatnim sredstvima iz projekta „Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja“ koja će se po zaključku Vlade realizovati u 2020. godini.

Na rashodnoj strani planirano je 8,169 miliona eura ili 40,8% utrošiće na tekuće izdatke i transfere, 7,743 miliona eura ili 38,7% na kapitalne izdatke, a 4,097 miliona eura ili 20,5% na otplatu dugova.

Usvojenim budžetom za 2020. godinu u odnosu na budžet za 2019. godinu predviđena je  racionalizacija kod mnogih tekućih izdataka, sa naglaskom na racionalizaciju i optimizaciju opštinskog aparata.

U operativnom dijelu budžeta, planiran je iznos od 12.013.380 eura i veći je za 7,74% u odnosu na prošlogodišnji. Sledeće godine građani će za bruto plate i doprinose na teret zaposlenih davati manje 1,07%. Ovu godinu Opština Pljevlja je počela sa 264 zaposlena u lokalnoj samoupravi, a završavamo je sa 246 zaposlenih, što je smanjenje za 7%, s tim da će u narednoj godini otići još 12 zaposlenih za čiji sporazumni raskid radnog odnosa je planirano 150.000 eura. U javnim ustanovama godina je počela sa 43 zaposlena, a završava se sa 2 zaposlena manje. Zbog uvođenja novog servisa u Dnevnom centru i osnivanja JU Centar za kulturu imaćemo povećanje broja zaposlenih na 57 tokom 2020. godine. Bruto zarade i doprinose za narednu godinu u službama Komunalne policije, Sekretarijata za inspekcijske poslove i Službe zaštite povećani su za 16% zbog novih zakonskih rješenja koji nameću povećanje plata kod ovih službi, kod javnih ustanova za oko 13%, Kabinetu predsjednika su se smanjili za 26%, a u opštinskim sekretarijatima manji za 5%, što ukupno dovodi do smanjenja za 1,07%.

Zbog modernizacije rada lokalne uprave, bolje komunikacije sa građanima, transparentnijeg rada organa i modernizacije IT opreme ove godine će u tu svrhu uložiti skoro 86.000 eura ili 50% više nego 2019. godine.

Kad je u pitanju dio budžeta za kulturu, sport, mlade, osjetljive grupe i socijalna davanja, programi kulture će biti finansirani za 29% više sredstava, za sport više 14,5% , za programe za mlade i djecu za 70% više nego ove godine, odnosno sva davanja za programske aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, mladih, osjetljivih i ranjivih grupa i socijalna davanja sa 944.516 eura ili 13,7% više nego 2019. godine.

U dijelu operativnog budžeta koji se bavi subvencijama za razvoj sela, poboljšanje uslova života na selu, promociji i podršci preduzetništvu i razvoju turizma u našoj opštini će se izdvojiti oko 1.500.000 eura ili oko 7% više nego ove godine. Ovdje se radi o subvencijama u poljoprivredi, izgradnji vodovoda na seoskom području, nabavci materijala za seoske vodovode, izgradnju i održavanje putne infrastrukture.

U dijelu održavanja komunalne infrastrukture u gradu koja uključuje održavanja čistoće, rasvjete, grobalja, parkova, zelenih površina, trotoara i sl., u toku 2020. godine će se izdvojiti iz operativnog budžeta 710.000 eura, što u poređenju sa 570.000 eura ove godine predstavlja povećanje za 25%.

Kapitalnim budžetom planiran je završetak već započetih projekata (dio ugovora sa izvođačima već potpisan), kao i realizacija projekata vezanih za unapređenje i očuvanje životne sredine koji su ocijenjeni kao prioritetni i za koje postoje obezbijeđena sredstva:

  • naknada za zaštitu i unaprijeđivanje životne sredine;
  • obezbijeđena sredstva iz inostranih izvora, potrebna za završetak radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (Ugovor sa Ministarstvom finansija potpisan je 2014. godine);
  • donatorska sredstva EPCG ad Nikšić za izgradnju primarnog toplovoda sistema daljinskog grijanja u Pljevljima;

Najznačajnija sredstva u kapitalnom dijelu budžeta biće uložena u toplifikaciju grada 2,610 miliona eura, izgradnju gradske hidrotehničke infrastrukture 1,000 milion eura, izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 728 hiljada eura, izgradnju i održavanje gradske saobraćajne infrastrukture 916 hiljada eura, sprovođenje mjera energetske efikasnosti objekata koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj 490 hiljada eura, putnu infrastrukturu na seoskom području 360 hiljada eura, izgradnju seoskih vodovoda 190 hiljada, za eksproprijaciju i naknadu štete po osnovu prava službenosti 240 hiljada.

Usvojenim Projedlogom budžeta planirano je i izmirivanje svih reprogramiranih poreskih obaveza Opštine, javnih ustanova i preuzetih poreskih obaveza privrednih društava čiji je osnivač Opština.

 

izvor: pvinformer.me

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Brkovića htjeli za čuvara firme koju je urušio

Privredni sud poništo je svoje ranije rješenje kojim je prihvatio zahtjev stačajnog upravnika “Vektre Jakić” …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.