subota , april 4 2020
Početna / Vijesti / Ekonomija / Vlada utvrdila Predlog o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Vlada utvrdila Predlog o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

„Izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima pristupilo se prvenstveno sa ciljem usklađivanja odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, konkretno Direktivom 2014/26/EU Evropskog Parlamenta i Savjeta od 26. februara 2014. godine o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava, kao i izdavanju odobrenja za područja više država za prava na online korišćenje muzičkih djela na unutrašnjem tržištu“ kazala je Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju nakon što je Vlada na današnjoj sjednici utvrdila Izmjene i dopune zakona o srodnim i autorskim pravima.
Jakić je navela da je predmetnom direktivom po prvi put na nivou Evropske unije detaljno uređeno pitanje kolektivnog ostvarivanja prava, kako u pogledu prava autora i nosilaca srodnih prava, tako i u pogledu obaveza i ovlašćenja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i korisnika prava.
Ona je dopunila da će glavni efekat usvajanja ovog Predloga zakona biti unaprijeđenje sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori.
Jakić je na kraju upoznala prisutne sa najznačajnijim novinama koje Predlog zakona donosi:
• Pojačana transparentnost rada organizacija za kolektivno ostvarivanje, kako u odnosu prema autorima i nosiocima srodnih prava koje zastupa, tako i u odnosu prema korisnicima.
• Pojačan nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava od strane nadležnog organa;
• Pojačan inspekcijski nadzor nad neovlašćenim korišćenjem autorskih djela i premeta srodnih prava;
• Strožija prekršajna politika;
• Unapređenje postupka zaključivanja zajedničkih sporazuma o tarifama tj. sporazuma o naknadama za korišćenje autorskih djela i predmeta srodnih prava između organizacija za kolektivno ostvarivanje prava i udruženja korisnika, uz uvođenje obaveze odobrenja takvih sporazuma od strane nadležnog organa, kao i povećana transparentnost prilikom zaključivanja istih;
• Uvođenje mogućnosti utvrđivanje nove sporazumne tarife ukoliko je prethodna primjenjivana najmanje godinu dana, kao i izmjene privremene tarife utvrđene od strane nadležnog organa, po službenoj dužnosti ili na zahtjev reprezentativnog udruženja korisnika ili organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.
• Uvođenje obaveze organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava prava da daju mogućnost podnošenja prigovora i obezbijede efikasne i blagovremene postupke za odlučivanje po prigovorima svojim članovima i organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava u čije ime upravljaju pravima na osnovu sporazuma o zastupanju.
Ključne ciljne grupe na koje će Predlog ovog zakona uticati su:
– autori i nosioci srodnih prava;
– Korisnici autorskih djela i predmeta srodnih prava;
– Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Komunalne usluge logo

Radnicima Komunlanih usluga duguje se 11 plata, traže pomoć i od Vlade

Epidemija virusakorone ne može biti razlog za težak položaj 49 radnika  opštinskog preduzeća DOO “Komunalne …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *