petak , maj 29 2020
Početna / Vijesti / Politika / Vlahovljak: Kulturna baština je ono što državu čini pravom državom

Vlahovljak: Kulturna baština je ono što državu čini pravom državom

Najvažniji činioci koji utiču na razvoj neke zemlje i njenog naroda su: geografski položaj, privreda i demokratija. Ostali, ne manje važni, faktori su: religija, natalitet, kulturne tradicije i narodni karakter, kaže se u saopštenu Saide Vlahovljak članice Opštinskog odbora SDP Pljevlja.

Jedno od temeljnih prava u korpusu ljudskih prava je pravo na kulturnu baštinu. Na žalost u našem društvu nema odgovornosti prema kulturnoj baštini, a izostaje i poštovanje prema časnim graditeljima crnogorskih gradova. Zahvaljujući odsustvu etičke i strukovne svijesti, „odabrani“ investitori uspjevaju ostvariti svoj lični ukus i interse na štetu kulturnog nasleđa.
Mnogo je primjera nebrige države o kulturnoj baštini i prezentovanju prepoznatljivih vrijednosti kulturnog nasleđa.

Reprezentativan primjer su Pljevlja. Grad sa kulturnim naslijeđem na kome bi pozavidjele mnoge države, sa dva spomenika kulture I kategorije, 4 spomenika kulture II kategorije, grad čiju kulturnu baštinu čini hronološki bogat i raznolik materijalni i duhovni sadržaj. Na prostoru Pljevalja postoje na desetine skoro zaboravljenih ostataka srednjovjekovnih gradova i utvrđenja, manastira, crkava i crkvišta, na stotine nekropola i tumula i to iz različitih istorijskih razdoblja. Mnogi od njih su nedovoljno očuvani ili u nauci tek naznačeni.

U izvještaju Ministarstva kulture za Pljevlja se kaže da u opštini Pljevlja postoje četiri javne ustanove kulture.
Od navedenih ustanova umjetnička galerija je jedina ustanova koja se bavi kulturno-umjetničkim stvaralaštvom i to isključivo likovnom umjetnošću, koja se realizuje posredstvom dvije organizacione jedinice: Likovna galerija i Jugoslovenski muzej humora i satire. Ujedno, opština Pljevlja je i jedina opština u Crnoj Gori koja ima ovako profilisanu javnu ustanovu.

U istom izvještaju Ministarstvo kulture konstatuje da u nedostatku drugih javnih ustanova, ostalim djelatnostima kulturno-umjetničkog stvaralaštva (organizacija i produkcija programa iz oblasti pozorišne djelatnosti, muzičko-scenske umjetnosti, književnošću i filmom, manifestacijama i festivalima), bavi se Sekretarijat za društvene djelatnosti, čija će to nadležnost biti dok se ne steknu uslovi za završetak novog Doma kulture u Pljevljima,a što se tiče sredstava, u odnosu na ukupan budžet, za kulturu se opredjeljuju sredstva u visini 2,58 %.
Zavičajni muzej koji je riznica eksponata iz raznih istorijskih perioda, raspolaže sa 5 000 eksponata. Tu su arheološka zbirka, etnološka i NOB. Među eksponatima neprocjenjive vrijednosti je dijatreta koja potiče iz četvrtog vijeka nove ere. Na žalost nema sluha, kako u lokalnoj upravi, tako i Ministarstvu kulture da je za ovo neprocjenjivo blago neophodan objekat jer te eksponate već godinama niko nije vidio,tako nam i stećke odnesoše.

Situacija sa Međurepubličkom zajednicom za kulturno-prosvjetnu djelatnost je veoma specifična. Osnovana je 1962. godine u Pljevljima.
Programe MRZ odlikovali su multikulturalnost i visoki estetski kvalitet. MRZ je za svoj rad dobila 111 domaćih i stranih priznanja i nagrada.
Odlukom Skupštine SR CG (Sl. list SR CG br. 29 od 19. jula 1991. godine) Zajednica je uvrštena u mrežu ustanova kulture od posebnog interesa za Republiku.

Zbog značaja koji je svojevremno ova ustanova imala na intenziviranju saradnje u oblasti kulture između Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i jedinstvenog umjetničkog fonda i umjetničkih zbirki nastalih tokom decenija njenog rada, prije nekoliko godina Ministarstvo kulture je u saradnji sa opštinom Pljevlja iniciralo aktivnosti na njenoj reorganizaciji i utemeljenju kao ustanove koja bi svojim programskim profilom doprinosila saradnji i valorizaciji autentičnih vrijednosti kulture i umjetnosti nastalih na tromeđi tri navedene države. Ministarstvo kulture je cijeneći važnom takvu inicijativu, Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore 2011-2015, u okviru ciljeva institucionalnih reformi, predvidjelo reorganizacija JU Međurepubličke zajednice u Pljevljima u Regionalni kulturni centar. Međutim sve je ostalo na inicijativi, jer jedni kažu da bi Republika formiranjem državnog Centra “dukljanizovala” Pljevlja, a drugi su smatrali da bi opstankom MRZ “srpski elementi” dobili mogućnost čvršćeg povezivanja… Tako neodgovornim ponašanjem i jednih i drugih Pljevlja su izgubila šansu da budu lider prekogranične saradnje u regionu…

Kulturna baština je ono što državu čini pravom državom. Država koja zanemaruje svoje obaveze prema ustanovama kulture, pogotovo kad se radi o MRZ praveći se da je ne primjećuje kao da na postoji /imenovanje organa upravljanja, organa rukovodjenja, donošenje programa rada… ili odluke o njenom ukidanju, što bi bilo besamisleno u vremenu kada je Bog častio Pljevlja geografskim položajem i ustanovom koja već ima izgrađenu konfiguraciju umreženih ustanova kulture, manifestacija, umjetnika… sa područja tri države /prekogranična saradnja,IPA fondovi.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

so 5 jun

SJEDNICA SO ZAKAZANA ZA 5.I 6. JUN

Sjednica lokalnog parlamenta, koja je odložena zbog pandemije virusa korona, održaće se 5. i 6. …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *