nedelja , 27 novembra 2022
Početna / Vijesti / Politika / Zbog kraha zdravstvenog sistema u Pljevljima OOSNP traži ostavku direktora i menadžmenta Opšte bolnice

Zbog kraha zdravstvenog sistema u Pljevljima OOSNP traži ostavku direktora i menadžmenta Opšte bolnice

Stanje u Opštoj bolnici u Pljevljima je više nego alarmantno. Tome svjedoči činjenica da ovoj ustanovi ne­do­sta­je više od 20 lje­ka­ra spe­ci­ja­li­sta, zbog če­ga pa­ci­jen­ti na pre­gle­de če­ka­ju vi­še od mje­sec da­na. U ne­mo­guć­no­sti da im se na vri­je­me omo­gu­ći hit­na zdrastve­na po­moć naj­če­šće od­la­ze u pri­vat­ne kli­ni­ke u dru­ge op­šti­ne.  Za većinu grana medicine postoji samo jedan ljekar specijalista, dok iz nekoliko grana ne postoji nijedan. Za veoma kratko vrijeme imenuju se četiri direktora ove ustanove čiji su rezultati rada poražavajući, tj. svedeni na obično partijsko zapošljavanje, ličnu korist sa krajnjim rezultatom potpunog urušavanja zdravstvenog sistema u Pljevljima.

Potpuni krah zdrastveni sistem u Pljevljima doživljava za vrijeme pandemije COVID-19, gde se vide svi nedostaci katastrofalnog upravljanja ovom ustanovom od strane direktora Erduana Lalovića. Tome svedoče i svakodnevne optužbe građana Pljevalja koji su nezadovoljni raspoloživim smještajnim kapacitetima Stacinara za Covid pacijente, kao i zaposlenima u tom stacionaru. U ovoj ustanovi jedino uspje­šno funk­ci­o­ni­še samo vo­zni park jer bol­nič­ka vo­zi­la neprekid­no od­vo­ze pa­ci­jen­te u Pod­go­ri­cu, Nikšić, Bar.

Partijski zastupnici direktora Erduana Lalovića ističu da je on do sada promijeni kotao u kotlanirci i nabavio nove stolice u čekaonicama. Postavlja se pitanje da li pacijenti u XXI vijeku treba da leže u bolničkim sobama gde nema grijanja što je bio veoma čest slučaj ili u čekaonicama gde nijesu postojali adekvatni uslovi da se sačeka pregled.

Da je situacija u ovoj ustanovi veoma složena i komplikovana ukazuje i dopis ljekara o tome da su svjedoci populističkih i patetičnih objava o samo jednom ljekaru koji radi u Covid stacionaru i koji na granici svojih mentalnih i fizičkih kapaciteta, bez dana odmora, zbrinjava najteže pacijente sa svojim odabranim timom srednjeg medicinskog kadra. Takođe ističu da Covid pandemija traje već godinu dana. U tom periodu Lalović nije organizovao niti jedan zajednički sastanak ljekarskog kadra. Ljekari ističu da njima nije ponuđeno da rade u COVID stacionaru, a doktorka koja tamo danonoćno radi odabrala je sebi lojalne saradanike.

Nezakonite radnje direktora ove ustanove utvrdila je i Agencija za sprečavanje korupcije koja naglašava da je Opšta bolnica Pljevlja prekršila zakon tako što je u vrijeme izborne kampanje zaključila ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa sedam lica za radna mjesta kojih nema u sistematizaciji.

Partijski branioci Erduana Lalovića krivca traže u sadašnjoj ministrici zdravlja Borovinić Bojović. Javnosti i građanima mora biti jasno da rasulo u zdrastvenom sistemu koje traje više od 30 godine nije moguće za ovako kratko vrijeme popraviti. Građani Pljevalja su svjedoci da je bivša vlast svake izbore u Pljevljima najavljivala izgradnju nove bolnice, kao i izgradnju stanova za zdrastvene radnike. Za svo rasulo u zdrastvenom sistemu i neblagovremeno nabavljanje vakcina odgovornost treba da snosi bivši ministar Hrapović.

Ovim putem još jednom pozivamo direktora  Erduana Lalovića, da ako ima imalo moralnog i ljudskog dostojanstva, a nakon svakodnevnih pritužbi sa svih strana na njegov rad i rad menadžmenta ustanove odmah podnese ostavku.

Saopštenje za javnost OOSNP

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

OIK Pljevlja: Neosnovan prigovor koalicije okupljene oko DPS

DPS sa svojim koalicionim partnerima BS, SD, i SDP-om podnijela je sinoć pola sata prije …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.