subota , 13 jula 2024
Početna / Vijesti / Ekonomija / Zbog lošeg stanja u šumarstvu ministar poljoprivrede traži odgovornost

Zbog lošeg stanja u šumarstvu ministar poljoprivrede traži odgovornost

Administrativni kapaciteti u sektoru šumarstva na svim nivoima nijesu u prethodnom periodu adekvatno odgovorili obavezama, o čemu svjedoči i vidno loše stanje u dijelu korišćenja šumskog bogatstva Crne Gore i nedovoljni efekati po ekonomiju države. O stanju u sektoru šumarstva svjedoči ne samo negativna percepcija javnosti, već i vidno loše stanje u pojedinim gazdinskim jedinicama, primjeri prekomjerne i bespravne sječe, šumski nered, hiljade kubika trupaca koji trunu u šumama, enorman izvoz drvnih sortimenata, kao i činjenica da su rashodi Uprave za šume veći od prihoda države po osnovu korišćenja šuma, ocijenio je ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja, i potpredsjednik Vlade, Milutin Simović, na sastanku (23.janura) sa predstavnicima šumarskog sektora – predstavnicima Uprave za šume, uključujući sve područne jedinice, i saradnicima u Direktoratu za šumarstvo i drvnu industriju, objavljeno je na zvaničnom sajtu Vlade.

Simović je iskazao „odlučnost da se to stanje popravi, uspostavljanjem efikasnijeg pristupa radu, striktnog poštovanja zakona, kao i afirmacijom odgovornosti na svim nivoima“ a dio odgovornosti, kako je dodao, leži i u nadležnom direktoratu u Ministarstvu koje je, po zakonu, dužno da obavi kontrolnu i nadzornu ulogu rada Uprave za šume i preduzme pravovremene mjere, kao i šumarskoj inspekciji koja je u obavezi da reaguje na nepropisne radnje.

-Ovom prilikom želim jasno da vam saopštim da ću insistirati da se reafirmiše rad Uprave za šume u punom kapacitetu, uz dosljedno poštovanje Uredbe i Zakona o šumama koji definiše nadležnosti ove institucije. Ministarstvo će pojačati kontrolnu i nadzornu funkciju. Insistiraću i na punoj odgovornosti svih u lancu odlučivanja. Smatram da na svakoj poziciji ima prostora za bolji i odgovorniji rad, poručio je Simović dodajući da u cilju boljeg funkcionisanja administracije treba posvetiti pažnju kadrovskim rješenjima u ukupnoj strukturi sektora šumarstva, pronalaženju lidera na određenim pozicijama, oslobađanju od sindroma nezamjenjivosti, boljoj organizaciji rada i koordinisanja aktivnosti.

Ministar Simović je ukazao na probleme koji se hitno moraju rješavati i naložio da se napravi stručna analiza po više pitanja, vezanih za kašnjenje u donošenju planske dokumentacije, potrebu usaglašavanja metodologija, značajnih razlika u etatima u novodonešenim osnovama u odnosu na prethodne. Ukazao je i na problem kašnjenja u donošenju godišnjih programa gazdovanja koji se po zakonu moraju donijeti u decembru prethodne za narednu godinu, što nije ispoštovano u prethodnom periodu. Nedovoljno praćenje realizacije koncesionih i drugih ugovora doveli su do nerealizacije tih ugovora i nedostatka evidencije o prometu drvnih sortimenata, u krajnjem i enormnog izvoza sirovine. Posebno je zabrinjavajućim ocijenio neodgovornost nadležnih zbog izvoza tehničkog drveta u oblom stanju iz koncesionih ugovora. Takođe je ukazao na enormni rast izvoza ogrevnog drveta tokom prošle godine. U tom pravcu najavljen je set sistemskih mjera i odgovora kojim bi se ovo pitanje dugoročno stavilo pod kontrolu. Ministar je naglasio i potrebu odgovornijeg odnosa prema aktivnostima na zaštiti šuma i pošumljavanju, eliminisanju bespravne sječe.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za šume je zadužena i da u dijelu tekućih obaveza, u izvještaju o radu te institucije navede sve identifikovane probleme, razloge neizvršavanja sa predlozima rješavanja, u predlogu gazdovanja šumama za 2017. godinu definiše kvantitativne i vrijednosne stavke i realnu dinamiku izvršenja, sa posebnim akcentom na poštovanje propisa i procedura, tako da ne zahtijeva potpisivanje aneksa za svaki ugovor, što je bila praksa. Ministar je zahtijevao striktno praćenje realizacije svih koncesionih ugovora, da koncesionari ugovore dobiju na početku sezone, kao i redifinisanje ispunjenosti uslova za učešće u nadmetanju na javnom pozivu za korišćenje šuma, kao i revidiranje kriterijuma za vrednovanje ponuda, kako bi se prepoznali pravi prerađivači drveta.

Ministar Simović je rekao da na stanje u sektoru šumarstva utiču i eksterni faktori vezani za ekonomske i tržišne uslove, te da će se u sređivanju stanja krenuti od svog dvorišta, tako što će se otvoreno ukazati na interne slabosti onih koji su nadležni za upravljanje i gazdovanje šumama i kontrolu tih aktivnosti. Cilj je da administracija postane mnogo efikasnija u sprovođenju politike Vlade usmjerene na održivo korišćenje šumskog bogatstva i razvoj drvoprerađivačke industrije, kao i na planu otklanjanja devijacija u oblasti korišćenja šuma i prometu drvnih sortimenata.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza Uprava lokalnih javnih prihoda u saradnji sa Službom …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.