nedelja , 25 februara 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Briše se obaveznost raspisivanja tendera, isključuju se privatnici iz komunalnih poslova

Briše se obaveznost raspisivanja tendera, isključuju se privatnici iz komunalnih poslova

Lokalne samouprave neće imati obavezu raspisivanja poziva za javno nadmetanje kada je u pitanju povjeravanje poslova iz oblasti komunalne djelatnosti osim u koliko same na procijene da bi se ta djelatnost bolje obavljala tako, novina je koju je propisao novi Zakon o komunalnim djelatnostima koji je u formi predloga upućen na izjašnjenje Zajednici opština Crne Gore, piše Dan.

Važeći zakon predviđao je mogućnost da se poslovima vodosnabdijevanja, čistoće, javnom rasvjetom, organizovanjem pijaca, parkinga i ostalih komunalnih poslova mogu baviti i privatna preduzeća.

Ovim zakonom nije tretirana usluga vodosnabdijevanja jer je ona obuhvaćena Zakonom o vodnim uslugama. Kao komunalne usluge zakon prepoznaje upravljanje komunalnim otpadom, uređenje i upravljanje javnih površina kojima raspolaže opština, upravljanje atmosferskim vodama, zatim upravljanje javnom rasvjetom.

Tu su i javni gradski i prigradski prevoz putnika, održavanje opštinskih puteva, zatim održavanje korita vodotoka, upravljanje javnim grobljima, pijacama, javnim prostorima za parkiranje.

Pod komunalnim djelatnostima ubrajaju se i usluge javnih toaleta, dimničarske usluge, ali i zbrinjavanje bezdomnih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje.

“Opština može obavljanje komunalne djelatnosti povjeriti ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti privatnom subjektu, odnosno istom prenijeti udio u privrednom društvu, u skladu sa procedurom utvrđenom zakonom kojim se uređuju pitanja od značaja za privatno-javno partnerstvo”, navodi se.

Izuzetno od ovog, opština je dužna da pokrene postupak povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadom u dijelu koji se odnosi na sakupljanje, transport i pripremu za ponovnu upotrebu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju pitanja od značaja za javno-privatno partnerstvo.

“Nakon isteka, odnosno raskida ugovora, komunalna infrastruktura za obavljanje komunalne djelatnosti izgrađena na osnovu ugovora, postaje lokalno dobro u opštoj upotrebi, odnosno od opšteg interesa kojim raspolaže opština. Ako su privredno društvo osnovale dvije ili više opština, odnosno opština i Vlada, ugovor potpisuju svi osnivači, odnosno vlasnici udjela u privrednom društvu”, piše u predlogu Zakona o komunalnim djelatnostima.

Novim zakonom proširen je i način finansiranja obavljanja komunalne djelatnosti. Tako će finansiranje obavljanja komunalne djelatnosti pored sredstava naplaćenih od pruženih komunalnih usluga i budžeta jedinica lokalnih samouprava, obezbjeđivati i iz državnog budžeta, ali i donacija.

Zakonom je propisano da se mora obezbijediti kvalitet komunalnih usluga.

“Minimum kvaliteta i obima poslova za obavljanje komunalne djelatnosti utvrđuju se propisom ministarstva, ako posebnim propisom nisu utvrđeni. Ako vršilac komunalne djelatnosti ne pruža uslugu utvrđenog kvaliteta, opština pokreće postupak preispitivanja rada tog vršioca komunalne djelatnosti i nalaže mu otklanjanje nedostataka u roku koji ne može biti duži od 90 dana. U slučaju da ne otkloni nedostatke, opština raskida ugovor i povjerava obavljanje komunalne djelatnosti drugom vršiocu komunalne djelatnosti koji ispunjavauslove utvrđene ovim zakonom”, piše u dokumentu.

Izvor: Dan

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Stanje na putevima: Putevi mokri i klizavi, smanjena vidljivost

Na putevima u zemlji danas se saobraća po mokrim i kilzavim kolovozima uz smanjenu vidljivost. …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.