sreda , 28 februara 2024
Početna / Vijesti / Društvo / CEDEM: Mediji trebaju da proaktivno plasiraju informacije koje se tiču procesa donošenja odluka

CEDEM: Mediji trebaju da proaktivno plasiraju informacije koje se tiču procesa donošenja odluka

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je održao okrugli sto „Uloga medija u podsticanju građanske participacije u procesu donošenja odluka“, sa ciljem analiziranja postojećeg stanja u oblasti građanske participacije posredstvom portala e-uprave i sačinjavanja seta preporuka za djelovanje medija i Ministarstva javne uprave radi većeg učešća građana u procesu donošenja odluka i podizanja svijesti o važnosti učestvovanja u ovom procesu. Okrugli sto je održan u hotelu CentreVille, a na njemu su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva i javne uprave.

Mediji imaju ključnu ulogu u informisanju pojedinaca, pružanje inkluzivne i kritične platforme za javni dijalog i raspravu i kreiranju politika koje će koristiti građanstvu. „Obavljanjem tri vrste uloga, mediji kao diseminatori informacija o procesu donošenja odluka, sredstvo za obrazovanje o procesu donošenja odluka i platforma za oblikovanje javnog mišljenja mogu podsticati učešće građana u procesu donošenja odluka“, naveo je Marko Pejović, programski menadžer u CEDEM-u.

Na sajtu www.euprava.me od 2015. godine postoji jedan posebna platforma – eParticipacija i obaveza Ministarstva javne uprave je da mjeri koliko institucije objavljuju pozive za javne rasprave, konsultacije, učešće u radnim grupama i javna obavještanja, a sa druge strane i komentare građana. „Proces je mnogo transparentniji nego što je to bilo nekada, jer na portalu eParticipacija se mogu vidjeti svi pozivi i javna obavještenja institucija javne uprave, kao i izvještaje koji ih prate“, navela je Mirjana Begović, načelnica Direkcije za razvoj e-uprave u Ministarstvu javne uprave, i dodala da je „u periodu do 2018. godine bilo svega 4 komentara na nacrte i predloge zakona i strateških dokumenata od strane građana“. Od aprila 2019. godine u funkciji je unaprijeđena verzija ovog sajta i u 2019. godini je bilo 179 javnih poziva, a u prvoj polovini 2020. godine broj javnih poziva je već 169.

U 2020. godini je putem ove platforme dostavljen samo 1 komentar, zbog čega je potrebno da mediji i civilni sektor više informiše građane putem svojih kanala komuniciranja, a sa druge strane veća agilnost institucija javne uprave jer se dešava da se izvještaj o sprovedenim javnim raspravama objavljuju kao poseban dio, što dodatno otežava pretragu. Međutim, Begović je navela da će u narednom periodu Ministarstvo javne uprave uložiti dodatne napore na edukaciji službenika i sređivanju dostupnih sadržaja na ovom portalu, ali i apelovala na predstavnike civilnog društva da se pretplate na objavljivanje javnih poziva, kako bi putem maila dobijali informacije o održavanju javnih rasprava.

Portal e-peticije će u narednom periodu biti unaprijeđen, jer je jedan od najčešćih problema u prethodnom periodu odnosio na upućivanje peticija za pitanja koja nijesu u nadležnosti Vlade, zbog čega će unaprijeđena verzija ovog portala obuhvatati i nadležnosti lokalnih samouprava.

Begović se osvrnula na portal Sistem48 koji je dostupan u nekoliko gradova Crne Gore, putem kojeg se mogu podnijeti zahtjevi za izdavanje dokumenata, kao i prijaviti probleme iz nadležnosti službi, organa i preduzeća lokalne samouprave.

Ključni izazovi u procesu e-participacije je nezainteresovanost građana, nedovoljna promocija, nedovoljno poznavanje IT alata, propusti u procedurama obajvljivanja, dok su preporuke podizanje svijesti građana, edukacija građana za korišćenje IT alata, promocija, edukacija službenika u javnim upravama i administratora.

Nakon izlaganja predstavnice Ministarstva javne uprave, učesnici okruglog stola su svojim komentarima doprinijeli sačinjavanju preporuka za medije i Ministarstvo javne uprave.

Optimized-FME_3081

Preporuke za Ministarstvo javne uprave: 1) objavljivanje dokumenata mora biti pristupačno za sve, uz pažnju na ALT tekst; 2) dodatno poraditi na SEO optimizaciji; 3) proaktivna uloga Ministarstva javne uprave i promocija servisa u saradnji sa svim relevantnim akterima, sa posebnim akcentom na društvenim mrežama; 4) web stranice odnosno portali moraju biti user friendly; 5) dodatno poraditi na edukaciji službenika, posebno onih koji su zaduženi za odgovaranje na komentare; 5) veće uvažavanje komentara na javnim raspravama podstaknu će građane na učestvovanje.

Preporuke za medije: 1) proaktivno plasiranje informacije koje se tiču procesa donošenja odluka i promovisanje mehanizama putem kojih građani mogu doprinijeti boljim javnim politikama; 2)zajedno s nevladinim organizacijama, istraživačkim organizacijama ili institucijama javne uprave, mogu organizovati kampanje, skupove i druge aktivnosti koje bi podigle svijest građanstvu o procesu donošenja odluka; 3) efektivnom intervencijom medija velika je mogućnost da se građanima osigura dobrovoljno angažman u procesu donošenja odluka i na taj način poboljša kvaliteta strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou i 4)mediji trebaju djelovati kao katalizator za podsticanje učešća građana u ovom procesu kako bi se odgovarajuće skupine prikupile za aktivnosti.Optimized-FME_3097

Okrugli sto je održan u okviru projekta “E-demokratija: građanska participacija u digitalnoj eri” koji CEDEM sprovodi uz podršku Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

OBAVJEŠTENJE DOO „Vodovod“

Zbog sanacije kvara na distributivnom cjevovodu Balaban – Pliješ dana 28.02.2024. godine sa početkom od …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.