nedelja , 25 februara 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Đukanović: EPCG neće povećavati cijenu električne energije

Đukanović: EPCG neće povećavati cijenu električne energije

Kod tako izražene nesrazmjere, korekcija cijena prema krajnjim kupcima zasigurno ne može dovesti do iole značajnije konsolidacije finansijskog stanja CEDIS-a, a gotovo sigurno dovodi do smanjivanja procenta naplate i destabilizacije poslovnog ambijenta.

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Milutin Đukanović saopštio je da EPCG neće povećavati cijenu električne energije.

– Premda Odbor direktora EPCG AD Nikšić nije pozvan niti ima ambiciju da kreira i sprovodi socijalnu i ekonomsku politiku na nivou države, dužnost savjesnog poslovanja nam nalaže da pri formiranju stavova i poslovnih odluka sagledamo širu sliku u kontekstu refleksije tih odluka na socijalno okruženje i njihovih dugoročnih posljedica. Stoga, u potpunosti uvažavajući zakonski princip nezavisnosti organa upravljanja CEDIS-a kao operatera distributivnog sistema, a imajući u vidu da kao energetski subjekti obavljamo energetske djelatnosti u javnom interesu, a da se javni interes, između ostalog, ostvaruje i kroz princip zaštite krajnjih kupaca električne energije, dužni smo izraziti našu zabrinutost i jasno predočiti stav organa upravljanja EPC u pogledu eventualnog povećanja cijena mrežnih usluga – istakao je Đukanović.

Naime, kako navodi, u situaciji kada su cijene električne energije na tržištu drastično veće od cijene koju plaćaju krajnji kupci, neophodno je da se brižljivo razmotre efekti povećanja cijena za krajnje kupce, a naročito negativne konsekvence na procenat naplate prema krajnjim kupcima.

Kako vam je poznato, EPCG je u minuloj godini ostvarila odličan procenat naplate prema krajnjim kupcima koji u ovom trenutku iznosi 100,4 odsto, što je, u cjelini uzev, činjenica od vitalne važnosti za normalno funkcionisanje kompanije. Uvjereni smo, dakle, da je postignuti stepen naplate rezultat, kako predanog rada nadležnih službi EPCG, tako i percepcije kravih kupaca da je takva cijena opravdana. Uprkos neskrivenim namjerama i naporima određenih struktura da u javnosti stvore negativnu sliku, građani su očigledno prepoznali da je EPCG, ubrajajući tu i CEDIS kao neizostavni dio, teret energetske krize u potpunosti preuzela na svoja leđa – navodi predsjednik borda.

Sa druge strane, opravdano se postavlja pitanje šta se postiže takvim povećanjem cijena mrežnih usluga, u situaciji kada su cijene električne energije na tržištu višestruko niže od cijene koja se obračunava krajnjim kupcima?

Kod tako izražene nesrazmjere, korekcija cijena prema krajnjim kupcima zasigurno ne može dovesti do iole značajnije konsolidacije finansijskog stanja CEDIS-a, a gotovo sigurno dovodi do smanjivanja procenta naplate i destabilizacije poslovnog ambijenta. Podsjećamo vas da samo jedan procenat manje u stepenu naplate predstavlja gubitak u prihodima veći od 3 miliona eura na godišnjem nivou. Prema tome, nedjelotvorno povećanje cijena mrežnih usluga u ovom trenutku, nema ni tržišnog ni poslovnog opravdanja te narodski rečeno, predstavlja „zabadanje trna u zdravu nogu.

Takođe, budući da smo potpuno svjesni teškog položaja CEDIS-a, i nemogućnosti da pri plaćanju cijene električne energije veće od cca 60 eura po MWh stabilizuje svoje poslovanje, koristimo priliku da vam saopštimo da poslovodstvo EPCG razmatra mogućnosti da kroz dokapitalizaciju/ili druge zakonom propisane modele, učini dodatan napor kako bi se sanirala šteta u CEDIS trpi zbog energetske krize. Ovakva poslovna odluka organa upravljanja EPCG temelji se kako na staranju o sopstvenim interesima, jer se radi o dobrobiti njenog zavisnog društva ali i na brizi da se u okolnostima globalne energetske krize, koja teško pogađa i neuporedivo snažnije energetske subjekte, stabilizuje poslovanje jedinog crnogorskog operatera distributivnog sistema, bez koga EPCG ni sama ne može obavljati svoju djelatnost i od koga zavisi održivost celokupnog elektroenergetskog sistema.

Kao prilog ovom dopisu, ali i čvrstu garanciju, dostavljamo vam i pravno obavezujuće Pismo o namjeri Odbora direktora EPCG AD Nikšić.

Naposletku, rezimirajući sve prethodno rečeno, ne sumnjamo da ćete u domenu vaših zakonskih i statutarnih ovlašćena preduzeti sve neophodne korake u smjeru uvažavanja date argumentacije, pri čemu, da još jednom apostrofiramo, poslovodstvo EPCG niti na ko i način ne želi da utiče na poslovne odluke organa upravljanja CEDIS-a i u potpunosti ih unaprijed prihvata. Ovo obraćanje motivisano je isključivo našom principijelnom obavezom da u svakoj prilici djelujemo kao poslovno i društveno odgovorni subjekti, vodeći računa o najboljem interesu naših kompanija ali i o zaštiti javnog interesa, odnosno, interesa krajnjih kupaca, i nema razloga da sumnjamo da ćete ga upravo u tom duhu i razumjeti – navodi Đukanović

Izvor-dan.me

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Stanje na putevima: Putevi mokri i klizavi, smanjena vidljivost

Na putevima u zemlji danas se saobraća po mokrim i kilzavim kolovozima uz smanjenu vidljivost. …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.