nedelja , 26 maja 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Dr Ljubica Beba Džaković sahranjena juče na gradskom groblju Ravni

Dr Ljubica Beba Džaković sahranjena juče na gradskom groblju Ravni

beba dakovic portal

U Plje­vlji­ma je u 86. go­di­ni 17. aprila pre­mi­nu­la dr Lju­bi­ca Be­ba Dža­ko­vić, du­go­go­di­šnji po­sla­nik DPS-a u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. Ro­đe­na je 1932. go­di­ne u Plje­vlji­ma, od oca Pe­ri­še i maj­ke Ka­ta­ri­ne, ro­đe­ne Adžić. Lju­bi­ca Be­ba Dža­ko­vić bi­la je po­sla­nik DPS-a vi­še od 25 go­di­na, a od osni­va­nja i član te par­ti­je. Za­vr­ši­la je Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Be­o­gra­du, a zva­nje pri­ma­ri­ju­sa je do­bi­la 1976. go­di­ne. Du­go je ra­di­la u Me­di­cin­skom cen­tru u Plje­vlji­ma.
Za ži­vo­ta je od­li­ko­va­na vi­še pu­ta – Or­de­nom ra­da sa zlat­nim vi­jen­cem, a do­bi­la je i Zlat­nu zvi­je­zdu Cr­ve­nog kr­sta.

Na gradskom groblju Ravni juče je u prisustvu velikog broja rodbine, prijatelja, sugrađana, predstavnika vrha DPS-a sahranjena Ljubica Beba Džaković.

Na komemorativnoj sjednici povodom smrti Ljubice Bebe Džaković održanoj  u sali SO oprostili su se dr Sabrina Hadžiosmanović i Mirko Lola Đačić, predsjednik opštine.

– Dr Ljubica Beba Džaković nas je sve zadužila svojom ljudskošću, dobronamjernošću i požrtvovanošću. Svojim visokomoralnim principima i posvećenosti idejama trajanja i uspjeha vrijedno je koračala stazama velikana i ispisivala svoje ime pobjedom. Tvrdoglava i neustrašiva, neukrotiva i britka. Čast je poznavati dr Bebu i biti njen ljekar.Čast je i u ovom trenutku predavati poslednji pozdrav ženi – borcu. Ženi koja je bila žena u muškom svijetu – kazala je između ostalog Hadžiosmanović.

Đačić je istakao da je dr Beba bila veliki stručnjak.

– Bila je veliki profesionalac. Ljekar koji je posvećen pacijentu, posvećen malom građaninu.Bila je humani čovjek. Voljela je nesebično da pomaže. Na profesionalnom planu bila je nenadmašna godinama  – naglasio je Đačić.

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Još bez registra pedofila, sudovi poslali nepotpune podatke

Registar pedofila u Crnoj Gori koji je trebalo da bude gotov u decembru još uvijek …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.