petak , 21 juna 2024
Početna / Vijesti / Ekonomija / Dugovanja gradjana po opštinama: Milioni za vodu i odvoz smeća

Dugovanja gradjana po opštinama: Milioni za vodu i odvoz smeća

Uprkos značajnom smanjenju u odnosu na prethodne godine, iznosi koji građani duguju komunalnim preduzećima i dalje su veoma visoki. Opštinska preduzeća nerijetko moraju da se naplate preko suda.

Dugovi građana za vodu i odvoz smeća značajno su smanjeni u odnosu na prethodne godine, ali su i dalje veoma visoki.

Kako bi naplatili nagomilane dugove, vodovodna i komunalna preduzeća u većini opština dozvoljavaju građanima i privredi plaćanje na rate.

I pored toga, čest je slučaj da moraju da angažuju javne izvršitelje i da dugovanja naplaćuju preko suda.

Tako, na primjer, građani Ulcinja za vodu duguju ukupno 1,23 miliona eura, dok je račun za privredu fakturisan na iznos od skoro 556 hiljada eura. Kako su saopštili iz Vodovoda, realizacija je oko 92 odsto na nivou godine. Za komunalne usluge privredni subjekti duguju 1,83 miliona eura, a domaćinstva blizu 5,34 miliona eura.

Komunalno preduzeće Tivat na dan 1. februar ove godine imalo je nešto preko 600.000 eura nenaplaćenih potraživanja, prvenstveno za usluge odnošenja smeća.

Prema riječima direktora tog po preduzeća Vučete Stanišića, građani su Komunalnom na taj dan, bez uračunatog otpisa nenaplativih potraživanja, dugovali ukupno 243.186 eura, dok su potraživanja od korisnika usluga iz kategorije pravnih lica iznosila 386.256 eura.

U odnosu na druge gradove u Crnoj Gori korisnici usluga Komunalnog u Tivtu ipak su znatno ažurnije platiše, što potvrđuje i podatak da je stepen naplate kod korisnika iz kategorije građana 80 odsto, a kod privrede čak 90 procenata.

Još bolje procente naplate svojih usluga bilježe u preduzeću Vodovod i kanalizacija (ViK). Prema podacima koje je “Vijestima” saopštio direktor te firme Alen Krivokapić, ViK je zaključno sa računima za decembar mjesec prošle godine, na dan 31. januar, imao procenat naplate usluga za utrošenu vodu, odnosno kanaliutaciju od čak 108 odsto kada su građani u pitanju, odnosno 104 odsto kada su u pitanju korisnici usluga iz kategorije privrede i pravnih lica.

Potraživanja te firme od korisnika usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije na dan 31. januar ove godine iznosilo je 540.074 eura kod građana, odnosno 182.713 eura kod privrede i pravnih lica. To je smanjenje od čak 40 odsto kada su u pitanju dugovanja građana u osnosu na početku 2021. godine, kada su potraživanja ViK-a od ove kategorije potrošača iznosila 756.307 eura, odnosno skoro za petinu manja nego na početku prošle godine kada je ViK od građana potraživao 646.365 eura.

Dio vozila Komunalnog preduzeća u Tivtu
Dio vozila Komunalnog preduzeća u Tivtu foto: Siniša Luković

Aktuelna potraživanja od potrošača iz kategorije privrede i pravnih lica za 69 odsto su manja od onih na početku 2021. godine kada su nenaplaćeni računi ViK-a od te kategorije korisnika usluga iznosili 309.466 eura, odnosno 33 odsto manja nego početkom prošle godine kada su oni ViK-u dugovali ukupno 244.444 eura.

Nikšićani za vodu duguju 5,7 miliona eura

U Nikšiću 23.575 korisnika, tj, domaćinstava, koliko ih je na kraju prošle godine bilo registrovano u Vodovodu, plaća usluge vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Nikšićani, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, duguju 5,7 miliona eura, što uključuje potraživanja iz posljednje dvije godine. Pošto je na popisu iz 2011. godine bilo 72.443 stanovnika to iznosi 78,68 eura po glavi stanovnika.

Kako su saopštili iz DOO Vodovod i kanalizacija, svim neredovnim platišama nude mogućnost izmirenja duga u više mjesečnih rata, u zavisnosti od visine duga i finansijske mogućnosti dužnika. Ukoliko korisnik ne izmiri dugovanja, ili ne zaključi ugovor o izmirenju duga, Vodovod protiv dužnika pokreće postupak za prinudnu naplatu spornih potraživanja posredstvom javnog izvršitelja. Dospjela, a nenaplaćena, potraživanja koja se potražuju sudskim putem iznose 1,2 miliona eura za domaćinstva.

U Nikšiću od 21.538 domaćinstava, koliko ih je bilo na popisu 2011. godine, što predstavlja 11 odsto od ukupnog broja domaćinstava u Crnoj Gori, na kraju prošle godine njih 16.736 plaća komunalije za odvoz i deponovanje smeća ili 77,7 odsto. Na kraju prošle godine neutužena potraživanja su iznosila 387.357 eura, a utužena 211.829, pa je ukupan zbir nezastarjelih potraživanja 599.186 eura, što iznosi skoro 8,3 eura po glavi stanovnika. Kako su “Vijestima” saopštili iz DOO Komunalno, prošle godine je bilo 750 utuženih predmeta u ukupnom iznosu od 158.431 euro. Procenat naplate na fakturisanu realizaciju je 92,17 odsto.

Zgrada Vodovoda u Nikšiću
Zgrada Vodovoda u Nikšićufoto: Svetlana Mandić

U opštini Plužine, kako su kazali “Vijestima” iz Vodovoda i kanalizacija, ima oko 365 aktivnih korisnika, odnosno domaćinstava. Imajući u vidu da je prema popisu iz 2011. godine u Plužinama bilo 1.137 domaćinstava svega trećina plaćaju komunalije. Dug za vodu iznosi 11.250 eura ili skoro 3,5 eura po glavi stanovnika, pošto u toj opštini ima 3.246 stanovnika prema popisu iz 2011. Kada su u pitanju dugovanja za odvoz smeća ona su upola manja i na dan 31. decembar 2022. godine iznose 5.796 eura ili blizu 1,8 eura po glavi stanovnika.

U Budvi smanjena dugovanja

U Budvi su građani Komunalnom preduzeću na ime računa za odvoz otpada 31. decembra ukupno dugovali 3.222.814 eura. Dug je za petinu manji u odnosu na kraj marta 2021. kada je rukovođenje firmom preuzeo tim na čelu sa direktorom Dragom Ivanovićem. Naime, 31. marta 2021. dug građana je bio čak 3.866.990 eura i za godinu i po, sprovođenjem intenzivne akcije naplate dugovanja, smanjen je za 644.176 eura, odnosno za 17 odsto.

Kada je riječ o privredi i preduzetnicima, dugovanje je 1.098.883 eura i ono je smanjeno za 557.978 eura, odnosno gotovo 40 odsto u odnosu na kraj marta 2021, kada je dug iznosio 1.656.862 eura.

Iz Vodovoda Vijestima nijesu dostavili dugovanja građana i provrede za utrošenu vodu uz obrazloženje da je u toku izrada završnog računa tog preduzeća.

”U toku je izrada završnog računa i nismo u mogućnosti da dajemo nezvanične podatke. Svi podaci biće zvanično objelodanjeni na sajtu Uprave prihoda i carina najkasnije do 31. 3. 2023. i biće dostupni na uvid”, naveli su iz Vodovoda.

Budvanski Vodovod

Posljednji podatak kada je riječ o dugovanju za neplaćene račune za vodu je onaj od 31. decembra 2018. kada je dug građana bio 3,4 miliona, a pravnih lica 3,3 miliona.

Preduzeću Vodovod i kanalizacija Kolašinci iz kategorije domaćinstva duguju 390.000, a potrošači iz ostalih kategorija 191.340 eura. Dug prema preduzeću Komunalno je značajno niži, pa iznosi za domaćinstva 55.000, a za ostale kategorije korisnika usluga 52.000 eura. Procenat naplate potraživanja tog preduzeća od domaćinstava je 65 odsto, a od ostalih korisnika 85 odsto, objašnjavaju u kolašinskom Komunalnom.

Usluge vodosnabdijevanja, čistoće, kao i one koje se odnose na održavanje kanalizacije Mojkovčani dobijaju objedinjene na jednom računu. Kako kažu u preduzeću za Komunalne usluge “Gradac”, domaćinstva im duguju 382. 271, a ostali korisnici 890.000 eura.

”Komunalne usluge obavljaju sve komunalne djelatnosti na teritoriji opštine Mojkovac. S obzirom na navedeno, za isporučeno komunalno dobro i pružene usluge zaduženja korisnicima se vrše na jednom računu (voda, kanalizacija i čistoća), tako da se ne vodi posebno knjigovodstvo”, obrazložili su u tom preduzeću.

Pljevlja: Zbog novog programa ne izdaju račune

Građani Pljevalja većinom uredno izmiruju obaveze po računima za utrošenu vodu, a samo mali broj korisnika, među kojima su i socijalno ugrožene kategorije stanovništva neredovno izmiruju obaveze.

To je Vijestima kazao direktor pljevaljskog Vodovoda Mladen Dragašević istakavši da je stepen naplate preko devedeset odsto. Nije mogao da saopšti tačan podatak koliko građani duguju za vodu, jer kako je rekao preduzeće trenutno uvodi novi računovodstveni program zbog čega se kasnilo i sa izdavanjem računa u ovoj godini.

Dragašević kaže da za sva neplaćena potraživanja postoje pravosnažne presude, a mjesečno podnesu desetak predloga za izvršenje i to rade prema korisnicima koji nisu izmirili račune 12 mjeseci ili im ukupan dug na računu prelazi sto eura.

Krajem decembra prošle godine Vodovod je imao 8.222 korisnika iz kategorije domaćinstva.

Dragašević ističe da je novi Zakon o komunalnim djelatnostima ostavio prostor lokalnim upravama kao osnivačima preduzeća da zajedno osmisle način na koji bi dodijelile subvencije korisnicima iz kategorije socijalno ranjivih kategorija potrošača.

Kazao je da je u vrijeme korone stotinjak korisnika iz kategorije socijalno ranjivih kategorija potrošača bilo oslobođeno plaćanja računa za utrošenu vodu.

Direktor opštinskog preduzeća Čistoća Saša Ječmenica kaže da imaju nešto preko šest hiljada korisnika i da su oni u 90 odsto slučajeva redovne platiše.

Kaže da kvartalno utužuju po pedesetak korisnika zbog neizmirivanja obaveza i uglavnom se radi o korisnicima koji duže ne izmiruju svoje obaveze.

Ukupna potraživanja Čistoće od građana za uslugu odvoza smeća su oko 320.000 eura, uključujući i posljednji račun. S obzirom na iznos duga i činjenicu da Čistoća ima 6.034 korisnika svojih usluga domaćinstva u Pljevljima prosječno za odvoz smeća duguje 53 eura. Prosječni račun je nepunih sedam eura.

Bijelo Polje: Smanjenje cijena problem za Vodovod

Dugovanja za vodu u bjelopoljskoj opštini iznose oko 1,5 miliona eura, od čega pravna lica duguju oko 550.000, a fizička oko 950.000. Radi se, objašnjavaju iz Vodovoda, i o nenaplaćenim dugovanjima iz postupka stečaja, zatvorenih firmi, iseljenih i napuštenih objekata, umrlih osoba za koja nijesu završeni ostavinski postupci….

Tom preduzeću, kako je saopšteno, predstoji izuzetno teška i izazovna godina u domenu pružanja usluga i servisiranja obaveza prema zaposlenima, zbog smanjenja cijene usluga vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda. Smanjenje je uslijedilo nakon što je Vodovod “Bistrica” u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima umanjilo cijene za sve usluge u iznosu od deset odsto za tekuću godinu.

”Od januara u primjeni je novi cjenovnik, pa će fiksni dio cijene usluge za javno vodosnabdijevanje za pravna lica iznositi 3,9010 eura, za fizička lica 0,7725 eura, dok je fiksni dio za usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda fekalnog porijekla za pravna i fizička lica isti i iznosi 0,6083 eura”, navode iz Vodovoda.

Izvor-vijesti

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza Uprava lokalnih javnih prihoda u saradnji sa Službom …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.