subota , 20 jula 2024
Početna / Vijesti / Društvo / EVIDENCIJA IZVORA ZAGAĐENJA U GORNJEM TOKU ĆEHOTINE

EVIDENCIJA IZVORA ZAGAĐENJA U GORNJEM TOKU ĆEHOTINE

Projekat NVO “Da zaživi selo” pod nazivom “Identifikacija izvora zagađenja u gornjem toku Ćehotine” se nadovezuje na već započetu inicijativu “Za našu Ćehotinu”, koja je pokrenuta od strane NVO “Da zaživi selo”, NVO “Eko tim” i WWF Adria da se područje gornjeg toka Ćehotine stavi pod zaštitu. Na osnovu ove inicijative, ove NVO su sklopile Memorandum o saradnji sa Opštinom Pljevlja, koja je prihvatila da se područje gornjeg toka Ćehotine stavi pod zaštitu do teritorijalne granice sa opštinom Bijelo Polje i pokrenula procedure proglašenja. Takođe, u međuvremenu i Opština Bijelo Polje je pokrenula proceduru zaštite dijela rijeke Ćehotine od njenog izvorišnog dijela do teritorijalne granice sa opštinom Pljevlja.
Aktivnosti na projektu “Identifikacija izvora zagađenja u gornjem toku Ćehotine” su:

 • izrada Katastra koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja gornjeg toka rijeke Ćehotine (na potezu od izvora Ćehotine u opštini Bijelo Polje do brane na akumulaciji “Otilovići” u opštini Pljevlja);
 • Održavanje jednodnevne ekološke akcije čišćenja i edukacije mještana na području gornjeg toka Ćehotine.
  Projekat će se realizovati u partnerstvu sa NVO “Ljubitelji prirode” iz Nikšića, koji imaju iskustva sa terenskim aktivnostima na promociji ekologije voda, akcijama čišćenja rijeka jer posjeduju čamce i kajake, kao i promocije crnogorskih rijeka u turističke svrhe (kajaking).
  Glavna ideja projekta je da se prije stavljanja pod zaštitu gornjeg toka Ćehotine izradi Baza podataka sa svim postojećim i potencijalnim izvorima zagađenja rijeke Ćehotine, a onda da se nadležnim lokalnim samoupravama: Opštini Bijelo Polje i Opštini Pljevlja, ukaže na te probleme, kako bi ih riješili na adekvatan način. Takođe, želimo da konkretnom ekološkom akcijom otklonimo neke od ekoloških problema rijeke Ćehotine u njenom gornjem toku, kao što je nagomilani otpad, i da kroz direktnu komunikaciju sa mještanima sa područja gornjeg toka Ćehotine edukativno ukažemo na određene nepravilnosti i nesavjesna ponašanja zbog kojih se rijeka zagađuje (nelegalni priključci fekalne kanalizacije direktno u rijeku, deponovanje kućnog otpada u rijeku i na njene obale, korišćenje pesticida na poljoprivrednim površinama u blizini rijeke i dr).
  Zaštita gornjeg toka rijeke Ćehotine je pored aspekta zaštite prirode značajna i zbog zaštite od zagađivanja slivnog područja Otilovićkog jezera koje služi za vodosnabdjevanje građana Pljevalja. Identifikacija postojećih i potencijalnih izvora zagađenja je značajna zbog daljeg utvrđivanja zona sanitarne zaštite vodozahvata Otilovićkog jezera.
  Aktivnosti na ovom projektu će direktno uticati na bolje korišćenje turističkih potencijala gornjeg toka Ćehotine i budućeg Parka prirode “Gornji tok Ćehotine”, jer će se kroz povećanu ekološku svijest doprinijeti boljem upravljanju sa otpadom, smanjenju zagađenja životne sredine i većem uređenju prostora. Treba napomenuti da se na ovom području nalazi popularni vidikovac “Meandri Ćehotine”, koji je upravo otkrila i uredila NVO “Da zaživi selo” u saradnji sa TO Pljevlja, a na koji dolazi veliki broj domaćih i stranih turista. Takođe, i Otilovićko jezero se u velikoj mjeri koristi za rekreaciju na vodi: kajaking, sportski ribolov, kupanje, a rijeka Ćehotina za sportski ribolov. U gornjem toku rijeke Ćehotine pronađeni su najstariji ostaci ljudskog postojanja na području Pljevalja ali i na području Crne Gore. To su tri lokaliteta pećina koje se nalaze u samom kanjonu gornjeg toka Ćehotine: Pećina pod Gospića vrhom, Mališina pećina i Medena stijena, gdje je registrovano paleolitsko nalazište, smješteno uz Ćehotinu, na prostoru između Vrulje i Ljutića.
  Projekat je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

MINISTARKA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA OTVORILA SAVREMENI KABINET U SREDNjOJ STRUČNOJ ŠKOLI

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sa svojim …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.