četvrtak , 6 oktobra 2022
Početna / Vijesti / Društvo / Građani Gradca protestuju protiv ugrožavanja životne sredine

Građani Gradca protestuju protiv ugrožavanja životne sredine

 

Više građana iz Gradca obratilo se  Redakciji Pljevaljskih novina izražavajući nezadovoljstvo zbog problema blatnjavih ulica na kojima bi mogle da se nalaze zagađujući elementi sa obližnjeg jalovišta, koji je klasifikovan kao opasan industrijski otpad. Na deponiji jalovišta u Gradcu krajem novembra prošle godine počeli su radovi na sanaciji i remedijacijji ove crne ekološke tačke evidentirane kao jedna od najvećih odlagališta opasnog otpada u Crnoj Gori.

Radovi na nekadašnjoj deponiji jalovišta rudnika olova i cinka Šuplja stijena, na kojoj je smješteno oko 3,9 miliona tona otpada nastavljeni su prije sedam dana. Mještani kažu da su se u petak obraćali komunalnoj policiji ali da je ona samo angažovala jedno lice da mašinom ukloni prevelike količine otpada koje na asfaltnom putu svkodnevno ostavljaju kamioni podgoričke firme Bemaks, koja je angažovana na poslu vrijednom 7.896.999.16 evra, bez PDV, pa pitaju nadležne zašto je određenae maršuta za dovoz gline i kamenje glavnom ulicom kroz naselje, umjesto okolnim putem preko nekadašnje flotacije. Mještani kažu da se taj put nalazi u blizini osnovne škole i traže da ih nadležni organi i instutucije zaštite od eventualnog uticaja opasnih materija i blatnjavih ulica koje onemogućavaju normalno kretanje u Gradcu, te da se izvođaču radova naloži da svojim načinom rada ne ugrožava okolinu i bezbjednost stanovništva.

Asfaltni put očišćen nakon intervencije komunalne inspekcije
Asfaltni put očišćen nakon intervencije komunalne inspekcije
Bemaksovi kamioni zatrpavaju ulicu blatom u kom može biti opasnog otpada
Bemaksovi kamioni zatrpavaju ulicu blatom u kom može biti opasnog otpada

Flotacijsko jalovište Gradacje jedno od najvećih odlagališta opasnog otpada u Crnoj Gori Nalazi se na obali rijeke Ćehotine, oko 500 m nizvodno od naselja Donji Gradac i oko 400 m od postrojenja za flotaciju Gradac. Nalazi se na površini od oko 95.000 m2 na kojoj je deponovano je oko 3.900.000 tona jalovinskog materijala, koji je zbog tehnoloških zahtjeva usitnjen, a sadrži određeni procenat teških metala (olova –0,24%, cinka –0,70%, gvožđa, bakra i dr.) i dodatno je onečišćen flotacijskim reagensima. U Informaciji o stanju životne sredine u Pljevljima za 2018. I 2019. Godine,opštinske Službe za zaštitu životne sredine, navodi se da redovan monitoring zemljišta koji se vrši na lokacijama odlagališta, kao i u njihovoj neposrednoj blizini, u kontinuitetu pokazuje negativan uticaj na segment zemljišta, što se evidentira kroz povećane koncentracije organskih i neorganskih polutanata, koji utiču i na podzemne i površinske vode, vazduh i biodiverzitet.U okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadomi čišćenje“ za koji je Vlada sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj potpisala Ugovor o zajmu, a čiji cilj je remedijacija lokacija koje su kontaminirane istorijskim opasnim zagađenjem, obuhvaćenoje iflotacijsko jalovište u Gradcu. Rezultati ispitivanja zagađenosti zemljišta pokazuju sledeće: Odstupanja od Pravilnikom propisanih koncentracija evidentirana su analizom zemljišta uzorkovanog na lokaciji Gradac. Iste se odnose na povećan sadržaj neorganskih parametara kadmijuma, olova, žive, arsena, fluora, bakra, bora i cinka.

Neoči

-Najveći udio ukupnog sadržaja kadmijumasa ove lokacije (oko 40%) prisutan je u karbonatnim frakcijama, koje ukazuju na izraženu mobilnosti biodostupnost ovog elementa (čime predstavljaju i rizik po okolinu), kao i na njegovo značajno antropogeno porijeklo. Povećanje sadržaja ovog teškog metala pripisuje se uticaju flotacijskog jalovišta (rudnika olova i cinka) koje postoji u blizini navedene lokacije – navodi se u Informaciji o stanju životne sredine u Pljevljima za 2019.godinu.

Posao vrijedan preko 8 miliona evra a blato zatpava ulice
Posao vrijedan preko 8 miliona evra a blato zatpava ulice

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Manasttir Tumane pokloničko putovanje nedelja 16.10.2022

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.