sreda , 24 jula 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Jačanje ekološke svijesti građana i selektivno odlaganje pepela

Jačanje ekološke svijesti građana i selektivno odlaganje pepela

Projektom NVO “Da zaživi selo” se planira da se vrši jačanje ekološke svijesti kod djece i starijih građana u Pljevljima i Rožajama po pitanju značaja pravilnog odlaganja komunalnog otpada u cilju smanjenja zagađenja životne sredine u kojoj žive, sa akcentom na selektivno odlaganje pepela u odnosu na ostali komunalni otpad.

Pepeo predstavlja glavni problem u zimskim mjesecima u Pljevljima i Rožajama, jer kada dođe u kontakt sa ostalim komunalnim otpadom dolazi do zapaljenja što prouzrokuje sagorjevanje samih posuda za odlaganje komunalnog otpada, ali i u značajnoj mjeri pogoršava kvalitet vazduha, jer u većini slučajeva u posudama za odlaganje otpada nije izvršena selekcija otpada već se u iste posude odlaže sav kućni otpad.

Zbog navedene problematike, ovim projektom ćemo prvo realizovati anketiranje građana u Pljevljima i Rožajama po pitanju kako i na koji način građani odlažu komunalni otpad, da li u njihovim ulicama postoje posude za selektivno odlaganje i da li ga koriste, i druga pitanja na osnovu kojih ćemo dobiti adekvatne odgovore po pitanju odlaganja komunalnog otpada u Pljevljima i Rožajama. Nakon anketiranja izvršićemo obradu anketa i objaviti javno rezultate. Takođe, planiramo i održavanje okruglih stolova sa predstavnicima Mjesnih zajednica po pitanju načina odlaganja otpada u njihovim MZ, sa akcentom na selektivno odlaganje pepela u odnosu na ostali otpad. Bile bi izrađene i edukativne brošure o selektivnom odlaganju otpada koje bi dijelili po osnovnim školama, u cilju uključivanja i edukacije kod mlađih populacija o značaju selektivnog odlaganja otpada.

Svakako suština projekta će nam se svoditi na to da pravilnom selekcijom otpada štitimo životnu sredinu i stvaramo potencijalne resurse za reciklažu (da otpad nije smeće koje je neupotrebljivo).

U Pljevljima i Rožajama ne postoje sanitarno uređene deponije, a samim tim se i ne vrši selektivno odlaganje otpada, izuzev na par lokacija kod škola u Pljevljima gdje su posude za selektivno odlaganje otpada obezbjeđene preko projekata NVO a koje se ne koriste na pravi način ili nemaju opravdanu svrhu.

Što se tiče selektivnog sakupljanja otpada na području Pljevalja on je jedino razgraničen u smislu da postoje posebni kontejneri za pepeo a posebne posude za odlaganje drugog kućnog otpada. Međutim, ta selekcija pepela se ne vrši od strane građana tako da često dolazi do zapaljenja kontejnera usled čega dolazi do njihovog brzog propadanja, ali i dodatnog zagađenja vazduha, naročito u zimskom period kada je vazduh dosta opterećen od strane i ostalih zagađivača (individualnih ložišta, saobraćaja, TE, Rudnika uglja i dr.).

Nosilac projekta je NVO “Da zaživi selo” iz Pljevalja u partnerstvu sa NVO “Građanska inicijativa mladih” iz Rožaja. Projekat je podržan od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

 

izvor: pvinformer.me

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

MINISTARKA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA OTVORILA SAVREMENI KABINET U SREDNjOJ STRUČNOJ ŠKOLI

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sa svojim …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.