nedelja , 27 novembra 2022
Početna / Vijesti / Ekonomija / Kinezima i Blažu pomjeraju rokove za potpis ugovora sa TE Pljevlja

Kinezima i Blažu pomjeraju rokove za potpis ugovora sa TE Pljevlja

OČEKUJU DA ĆE UGOVOR SA IZABRANIM KONZORCIJUMOM BITI POTPISAN TOKOM FEBRUARA

Poslije sprovedenog tendera i otvaranja ponuda 15. oktobra, Komisija za otvaranje i vrednovanje EPCG izabrala je 8. novembra ponudu vrijednu 54.427.700 eura (sa uračunatim PDV-om) konzorcijuma kojeg predvodi kineski DEC ali u kojem učestvuje i firma BB Solar, u suvlasništvu Blaža Đukanovića, sina crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića

Iz EPCG, prema korigovanoj projekciji, sad očekuju da će ugovor sa izabranim konzorcijumom biti potpisan tokom februara.
„U cilju pravilnog sagledavanja vremenskog okvira, a samim tim da bi se donijela odluka i postala u potpunosti pravosnažna bilo je potrebno da isteknu i rokovi za potencijalne žalbe svih učesnika u tenederskom procesu, propisani samim Zakonom. Takođe, u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu pripremljen je Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Saglasnost na predmetni Elaborat dobijen je od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine 26. decembra 2019. godine. Sa izabranim konzorcijumom smo u završnim pregovorima oko tačnog datuma potpisivanja ugovora, a što bi trebalo da se desi tokom februara”, rečeno je “Vijestima” u odgovoru na pitanje zašto još nije potpisan ugovor o ekološkoj rekonstrukciji TE Pljevlja sa izabranim konzorcijumom.

Poslije sprovedenog tendera i otvaranja ponuda 15. oktobra, Komisija za otvaranje i vrednovanje EPCG izabrala je 8. novembra ponudu vrijednu 54.427.700 eura (sa uračunatim PDV-om) konzorcijuma kojeg predvodi kineski DEC ali u kojem učestvuje i firma BB Solar, u suvlasništvu Blaža Đukanovića, sina crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića.

te_pljevlja_2

 

 

 

 

 

 

 

 
Konkurentska ponuda kineske Shangai Electric Group Co.Ltd vrijedne 97.922.683 eura i njemačko-slovenačkog konzorcijuma “Hamon – Rudis” 72.539.500 eura, odbijene su kao neispravne.
“Očekujemo da će sve proteći bez teškoća i da ćemo već do kraja godine uspjeti da zaključimo ugovor sa izvođačem radova koji će posao završiti kako je i predviđeno, do kraja 2022. godine”, saopštili su medijima iz EPCG 23. novembra 2019, ali od zaključivanja ugovora u tom roku nije bilo ništa.
Na odluku EPCG o izboru najpovoljnije ponude na ovom tenderu nije bilo žalbi.
Rekonstukcijom bi trebalo da se obezbijedi ispunjavanje obaveza i poštovanje najstrožijih parametara zaštite životne sredine predviđenih najnovijom Odlukom EU 2017/1442 iz 2017. godine.
Projekat obuhvata, zajedno sa revitalizacijom deponije Maljevac vrijednom oko 20 miliona eura, i izgradnju sistema za odsumporavanje, sistema za denitrifikaciju, unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja, kao i izgradnju sistema za tretman otpadnih voda.
Uporedo sa ekološkom rekonstrukcijom, u roku od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora, kako su ranije uvjeravali iz EPCG, obezbijediće se i izvor toplotne energije za toplifikaciju Pljevalja.
Ekološkom rekonstrukcijom, sve emisije i produkti sagorijevanja uglja i hemijskih procesa koji se odvijaju prilikom proizvodnje električne energije biće svedeni na granice ispod dozvoljenih, a sve u skladu sa zakonskom regulativom naše države i evropskim direktivama o emisijama iz termo izvora na ugalj.
Vremensko ograničenje za rad postojećeg bloka TE Pljevlja počelo je da se računa od 1. januara 2018. Naime, rad TE Pljevlja ograničen je na ukupno 20.000 radnih sati, u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2023. godine, shodno Odluci Ministarskog savjeta Energetske zajednice broj 2016/19/MC-ENC. Cilj EPCG i Vlade je bio da se završi ekološka rekonstrukcija prije isteka ovog roka.
Projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE „Pljevlja”, trebalo je prema prvobitnim saopštenjima da bude realizovan do 2021. godine i omogući nastavak rada termoenergetskog kompleksa u Pljevljima (TEP-RUP) u narednih 20 do 30 godina. Iz EPCG su krajem prošle godine navodili da će ovaj posao biti završen do 2022. godine.

Izrada i revizija glavnog projekta trajaće šest mjeseci

Vlada je posebnim zaključcima po osnovu Informacije iz druge polovine oktobra 2019. zadužila Ministarstvo ekonomije da nastavi praćenje projekta rekonstrukcije prvog bloka TE Pljevlja.
“Planirano je da ugovor sa prvorangiranim ponuđačem bude zaključen do kraja godine, nakon čega će se u periodu od šest mjeseci završiti sa izradom i revizijom glavnog projekta. Nakon toga, dobijanjem građevinske dozvole, počeće se sa radovima na terenu. Faznost rezalizacije prilagođena je potrebi urgentnog rješavanja pitanja toplifikacije grada, pa je planirano da izdvajanje toplote sa turbine za ove potrebe bude obezbijeđeno već kod prvog redovnog zastoja elektrane, odnosno na samom početku realizacije projekta. U tom kontekstu, projektom ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka, obezbijediće se izvor toplote za potrebe daljinskog grijanja grada u istom vremenskom roku kako bi to bilo i u slučaju realizacije projekta izgradnje novog bloka termoelektrane Pljevlja. Na ovaj način obezbijeđeno je da se prepreke u realizaciji tog projekta ne reflektuju negativo na projekat toplifikacije”, navodi se u Vladinoj informaciji.

 EPCG: Sve je jasno i nema nikakvih naknadnih radova

Iz EPCG su negirali spekuacije da su se pojavili navodno neki novi radovi u Pljevljima zbog čega izabrani konzorcijum oteže sa potpisivanjem ugovora.
“Obim radova, kao takav, determinisan je kako evropskom tako i nacionalnom regulativom i prostora za bilo kakve improvizacije i špekulacije nema. Da konkretizujemo, projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja obuhvata ugradnju sistema za odsumporavanje (DeSOx-tzv. vlažni postupak koji će omogućiti redukciju sumpornih oksida ispod propisanih 130 mg/Nm3), denitrifikaciju (DeNOx – redukciju oksida-azota ispod 150 mg/Nm3), unapređenje rada elektrofilterskog postrojenja (redukcija praškastih materija ispod 10 mg/Nm3), izgradnju sistema za tretman otpadnih voda i rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i šljake. Sva predviđena tehnička rješenja su prepoznata kao najbolje raspoložive tehnike (BAT-best available techinques) propisane Direktivom o industrijskim emisijama”, objasnili su iz EPCG.

 

izvor: vijesti.me

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Dizel jeftiniji devet, a benzini dva centa po litru

Prema podacima koje smo dobili od naftnih kompanija dizel će od danas koštati 1,55 eura, …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.