nedelja , 26 maja 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Konkurs za upis studenata na Nezavisni univerzitet Banja Luka – NUBL

Konkurs za upis studenata na Nezavisni univerzitet Banja Luka – NUBL

Nezavisni univerzitet Banja Luka – NUBL – raspisuje konkurs za upis studenata na I, II i III ciklus akademskih studija

Na osnovu člana 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 73/10; 104/11; 84/12 i 108/13) i na osnovu člana 81. stav 2 i člana 82. stav 4. Statuta Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Dozvole za rad Ministarstva prosvjete i kulture (brojevi 07.2-9631/07 od 28.12.2007. godine, 07.023/602-2086/09 od 01.10.2009. godine, 07.023/612-583-4/10 od 14.07.2011. godine, 07.023/612-5-3/10 od 14.07.2011. godine, 07.023-612-316-2/11 od 31.10.2011. godine, 07.05/612-195-1-1/14 od 23.10.2015. godine, 07.05/612-196-1-2/14 od 03.06.2016. godine), te Dozvole za rad Odjeljenja za visoko obrazovanje Brčko distrikta BiH br. 0285RG-002/12, od 09.11.2012.), a u skladu sa standardima kvaliteta utvrđenim u Rješenju o akreditaciji Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka, raspisuje:


KONKURS

ZA UPIS STUDENATA NA I, II i III CIKLUS AKADEMSKIH STUDIJA

 

  1. Upis studenata na akademske studije u akademskoj 2018/19. godini vršiće se na sljedećim licenciranim studijskim programima akreditovanog Nezavisnog univerziteta Banja Luka:

 

FAKULTET ZA POLITIČKE NAUKE
Studijski program POLITIKOLOGIJA (I i II ciklus 240 + 60 ECTS)
Smjerovi: Spoljna i unutrašnja politika, Međunarodni odnosi i diplomatija, Javne službe i administracija
Studijski program MENADŽMENT U MULTIMEDIJIMA (NOVINARSTVO) (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)

 

PEDAGOŠKI FAKULTET
Studijski program SPECIJALNA EDUKACIJA I SOCIJALNA REHABILITACIJA (DEFEKTOLOGIJA) (I ciklus 240 ECTS)
Studijski program PREDŠKOLSKO VASPITANJE (I i II ciklus 240 + 60 ECTS)
Studijski program RAZREDNA NASTAVA (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)
Studijski program POSLOVNA PSIHOLOGIJA (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)

 

EKONOMSKI FAKULTET
Studijski program EKONOMIJA (III ciklus 180 ECTS)
Moduli: Poslovna ekonomija i menadžment; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Međunarodna ekonomija.
Studijski program EKONOMIJA I POSLOVANJE (I i II ciklus 240 + 60 ECTS)
Smjerovi: Poslovna ekonomija, Menadžment i marketing, Turizam, Finansije,Bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo i revizija
Studijski programi PRIVREDNI RAZVOJ; OSIGURANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA;

MENADŽMENT; BANKARSTVO I BERZANSKO POSLOVANJE;

POREZI, CARINE, BUDŽET; RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

(I i II ciklus 180 + 120 ECTS)
Studijski programi MENADŽMENT I ORGANIZACIJA (I ciklus 180/240 ECTS)

 

FAKULTET ZA INFORMATIKU
Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)
Studijski program RAČUNARSTVO I INFORMATIKA (I ciklus 240 ECTS)

 

FAKULTET ZA EKOLOGIJU
Studijski program EKOLOGIJA (I ciklus 240 ECTS)
Studijski program ZAŠTITA NA RADU (I ciklus 240 ECTS)
Studijski program ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (I ciklus 240 ECTS)
Studijski program EKOLOGIJA (II ciklus 120 ECTS)

 

FAKULTET LIJEPIH UMJETNOSTI
Studijski program SLIKARSTVO (I i II ciklus 180 + 120 ECTS)

 

FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
Studijski program BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA (I i II ciklus 240 + 60 ECTS)
Studijski program PRIVATNA BEZBJEDNOST (I ciklus 180 ECTS)
Studijski program CIVILNA ZAŠTITA (I ciklus 180 ECTS)

 

Detaljnije informacije o dokumentaciji potrebnoj za upis na I , II i III ciklus studija, nalaze se na internet stranici: www.nubl.org.

Kontakt telefoni za Crnu Goru: 068/867-815 ili 068/890-130

fb stranica: Studentski klub NUBL Pljevlja

e-mail: info@nubl.org
www.nubl.org

Online studiranje na NUBL-u

Studiranje na daljinu omogućava studiranje od kuće po principu praćenja predavanja i samotestiranja. Pored praćenja nastave i polaganja testova i ispita, student je konstantno u kontaktu sa profesorima, asistentima, koordinatorima i kolegama u cilju konsultacija.

Online studiranje je savremeni koncept nastave koji se na NUBL-u sprovodi na svih sedam fakulteta. Studentima su literatura, materijali sa predavanja i ispitna pitanja dostupne tokom 24h na sajtu u online bazi. Konsultacije sa profesorima se odvijaju putem interneta u cilju neformalnog učenja kroz diskusije, internet testovi, seminarske radove i dr. Završne ispite studenti polažu u sjedištu univerziteta u ispitnim rokovima:  Januarsko – februarski (dva termina); Aprilski od 01. aprila do 30. aprila (jedan termin); Junsko – julski od 15. juna do 16. jula (dva termina); Septembarski od 01. septembra do 30. Septembra (dva termina); Oktobarski od 01. oktobra do 15. oktobra (jedan termin).

Studenti koji se odluče za učenja na daljinu imaju mogućnost da na bolji način organizuju svoj radni dan usklađujući ih sa svojim obavezama, aktivnostima ili zaposlenjem. Fleksibilan i funkcionalan sistem online studija daje potpuno novu dimenziju sistemu školovanja. Progresivan tehnološki napredak uslovio je da i obrazovni sistem bude prilagođen novim metodama stavljajući studenta i njegovo raspoloživo vrijeme u centar pažnje.

konkurs_2018

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Još bez registra pedofila, sudovi poslali nepotpune podatke

Registar pedofila u Crnoj Gori koji je trebalo da bude gotov u decembru još uvijek …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.