nedelja , oktobar 24 2021
Početna / Marketing – štampano izdanje

Marketing – štampano izdanje

CJENOVNIK
OGLASNOG PROSTORA
U ŠTAMPANOM IZDANJU „PLJEVALJSKIH NOVINA“

(Vaš oglas će, bez dodatnih troškova, biti objavljen i u Internet izdanju našeg lista)

1. Oglasi
• do 20 riječi 5,00 €
• preko 20 riječi svaka riječ 0,10 €
• uokviren, do 20 riječi svaka riječ 0,30 €
• uokviren, preko 20 riječi svaka riječ 0,20 €
• do 20 riječi 5,00 €
2. Čitulje
Cijene za građane
• do 25 riječi 6,00 €
• do 50 riječi 10,00 €
• do 70 riječi 15,00 €
• preko 70 riječi svaka riječ 0,30 €
• objavljivanje fotografije 2,00 €
• svaka naredna fotografija u istoj čitulji 3,50 €
• stavljanje simbola u čitulji 2,00 €
• do 20 riječi 5,00 €
Za objavljivanje čitulje na prostoru većem od uobičajenog, prostor sa bjelinom, cijene se proporcionalno uvećavaju:
• 1/8 strane 30,00 €
• 1/4 strane 60,00 €
• 1/2 strane 120,00 €
• 1/1 strana 250,00 €
Za preduzeća cijene pod ovom stavkom uvećavaju se 50%
3. Reklamno-oglasni prostor
• Stubac od 10,5 cicera, po 1 cm visine 1,40 €
• Stubac od 23 cicera, po 1 cm visine 2,80 €
• Stubac od 35 cicera, po 1 cm visine 4,20 €
• 1/8 strane 35,00 €
• 1/4 strane 60,00 €
• 1/2 strane 100,00 €
• 1/1 strana 170,00 €
Za reklame u boji na prvoj i poslednjoj strani cijene se uvećavaju za 50%, a na unutrašnjim stranama za 30%
Kod sklapanja ugovora za minimum 12 brojeva odobrava se popust 30%
Za plaćanje zakupa oglasnog prostora koristite UPUTSTVO koje važi za pretplatu na štampano, odnosno, Internet izdanje naših novina.
Dokaz o uplati oglasa obavezno poslati na faks: +382 52 322-020 ili na e-mail: pv-novine@t-com.me