sreda , 21 februara 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Mladim Pljevljacima do 5.000 eura kako bi ostali na selu

Mladim Pljevljacima do 5.000 eura kako bi ostali na selu

Opština Pljevlja planira finansijski podsticaj za poljoprivrednike starosti do 30 godina.

Lokalna uprava u Pljevljima finansijski će pomoći mlade poljoprivrednike sa područja te opštine u realizaciji investicija na svom gazdinstvu.

Opština će mlade poljoprivrednike koji namjeravaju da investiraju u dalji razvoj poljoprivrede pomoći sa do pet hiljada eura, a u slučaju da bude veći broj aplikanata koji ispunjavaju uslov maksimalni iznos biće umanjen u skladu sa ukupnim iznosom ove mjere i brojem aplikanata.

Pravo na podršku može ostvariti državljanin Crne Gore pod uslovom da je starosti od 18-30 godina i da se isključivo bavi poljoprivredom. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava u Ministarstvu poljoprivrede ladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ili da je upisan u Registar poljoprivrednih osiguranika. Pravo na ovu podršku ima i podnosilac zahtjeva ili drugi član kućne zajednice u kojoj živi ako posjeduju stočni fond ili višegodišnji zasad krupnog ili jagodastog voća ili se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru.

Novi podsticaji za mlade: Zgrada Skupštine opštine Pljevlja
Novi podsticaji za mlade: Zgrada Skupštine opštine Pljevljafoto: Goran Malidžan

Podrška se može ostvariti za adaptaciju ili rekonstrukciju pomoćnih objekata, revitalizaciju i modernizaciju postojećih višegodišnjih zasada, nabavku plastenika, nabavku namjenske mehanizacije i opreme, nabavku sistema i opreme za mužu, čuvanje i preradu mlijeka, nabavku opreme za preradu voća i povrća, nabavku opreme za izđubravanje, ležišta za grla i druge opreme za stočarsku proizvodnji i kupovinu domaćih životinja u čistoj rasi.

Pravo na podršku ne mogu ostvariti poljoprivredna gazdinstva koja za isti tip investicije ostvare podršku u tekućoj godini kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Služba za poljoprivredu formiraće Komisiju za dodjelu podrške, koja će sprovesti administratitivnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na terenu.

Realizacija investicije može početi tek po donošenju rješenja o odobrenju investicije, a krajnji rok za završetak investicije je 15. 12. 2023. godine.

Odobrena sredstva Opština će isplatiti u dvije rate, od kojih će prva biti isplaćena nakon donošenja rješenja o odobrenju investicije.

Zahtjev za isplatu druge rate u iznosu od 50 odsto, korisnik sredstava podrške dužan je da podnese tek nakon obavljene terenske kontrole.

Uz zahtjev za isplatu druge, rate podnosilac je dužan dostaviti dokaze da su isplaćena sredstva iz prve rate namjenski utrošena i da je prva faza investicije realizovana.

Nakon završetka investicije korisnik je u obavezi da dostavi dokaze potrošnje sredstava druge rate odnosno dokaze plaćanja robe i usluga kao u slučaju realizacije prve faze investicije.

Ukoliko to priroda predmetne investicije zahtijeva, isplata agrobudžetskih sredstava se može realizovati i jednokratno, nakon odobravanja zahtjeva, obavljene terenske kontrole i donijetog rješenja o odobravanju investicije.

Sva sredstva (objekti, grla, mehanizacija, oprema i sl.) koja su nabavljena kao predmet podrške, ne smiju biti otuđena u naredne tri godine od donošenja rješenja o odobravanju podrške, osim u slučajevima “više sile”, o čemu je neophodno obavijestiti Službu za poljoprivredu.

U suprotnom, Služba za poljoprivredu će zahtijevati povraćaj cjelokupnog iznosa agrobudžetske podrške.

Izvor+vijesti

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Spajić: Došli smo do održivog rješenja sa Sindikatom prosvjete

Predstavnici Vlade na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem postigli su dogovor sa Sindikatom prosvjete o …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.