subota , 13 jula 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Na XXIX Skupštini akcionara Rudnika uglja izabran novi Odbor direktora

Na XXIX Skupštini akcionara Rudnika uglja izabran novi Odbor direktora

Na XXIX redovnoj Skupštini akcionara Rudnika uglja AD Pljevlja, održanoj 30. avgusta 2018. godine, usvojen je Izvještaj o finansijskim rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima RUP-a za 2017. godinu, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2017.godinu.

RUP je poslovao stabilno i uspješno u 2017. godini. Odličan poslovni rezultat su obilježili prije svega stabilni prihodi od TE “Pljevlja”, rekordni prihodi na tržištu široke potrošnje, kao benefiti koje su sa sobom donijeli reprogram poreskog duga i novi ugovorni odnos sa EPCG. RUP je poslovnu 2017. godinu završio sa dobiti u iznosu od 6.352.831 eura, što je za 71,0%  bolje nego u prethodnoj 2016. godini. U strukturi ukupnih prihoda koji su u 2017. godini iznosili 43.243.541 eura, najznačajnije mjesto pripada prihodima od prodaje uglja u iznosu 40.824.939 eura, što je za 6,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi su iznosili 36.128.894 eura i bili su veći za 2,6% u odnosu na prethodnu godinu, što je prosljedica povećanog obima proizvodnje uglja i značajnog povećanja cijene goriva. Tokom 2017. godine Društvo je uplatilo ukupno 15.503.734 eura poreskih obaveza prema Državi. Obaveze iz reprograma poreskog duga su izmirivane uredno, a ukupan dug po pitanju reprograma na kraju godine je iznosio  8.622.198 i smanjen je za 4.814.993 eura u odnosu na 31.12. 2016.godine. Sve dospjele obaveze prema državi, zaposlenima, bankama kupcima i dobavljačima su izmirivane na vrijeme.

Revizorska kuća Deloitte je kroz Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza RUP-a za 2017.godinu dala pozitivno mišljenje, konstatujući da su finansijski iskazi prikazani istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, a finansijska pozicija Društva na dan 31. decembar 2017. godine, kao i rezultati poslovanja i tokovi gotovine za 2017. godinu, u skladu su sa računovodstvenim propisima Crne Gore.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o radu i poslovanju RUP-a za 2017. godinu. Tokom prošle godine je proizvedeno ukupno 1.420.022 tone uglja što je za oko 5,2% više nego u prethodnoj godini.

Takođe, na sjednici su iznijeti izrazi zadovoljstva postignutim rezultatima, apostrofirajući da je RUP ušao u zonu stabilnog finansijskog poslovanja i da je kroz bolju predikciju tokova gotovine krenuo u pripremu važnih investicionih aktivnosti koje će biti realizovane tokom 2018. godini.

Usvojena je i Odluka o izboru revizora za 2017.godini, a za reviziju u ovoj godini izabrana je kompanije  BDO Podgorica.

Skupština je na donijela i Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, a potom za nove članove imenovala Aleksandara Mitrovića, Igora Noveljića, Nikolu Vujovića, Zorana Gospića, Vlada Milinkovića, Branislava Pejovića i Natašu Marković.

Informativna služba RUP-a

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

MINISTARKA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA OTVORILA SAVREMENI KABINET U SREDNjOJ STRUČNOJ ŠKOLI

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sa svojim …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.