petak , oktobar 15 2021
Početna / Vijesti / Društvo / Neophodan dijalog Vlade sa vjerskim zajednicama

Neophodan dijalog Vlade sa vjerskim zajednicama

ZAKLJUČCI UČESNIKA MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA DRŽAVNO-CRKVENO PRAVO KROZ VJEKOVE

 

S obzirom na brojne manjkavosti Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, neophodno je da Vlada uspostavi dijalog sa crkvama i vjerskim zajednicama, kako bi Crna Gora dobila novi zakon, kojim će se ta oblast urediti na civilizovan i pravno utemeljen način, ocijenili su učesnici Međunarodnog naučnog skupa ”Državno-crkveno pravo kroz vjekove”, koji su, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, u Manastiru Podmaine u Budvi od 10. do 13. oktobra, organizovali Mitropolija crnogorsko-primorska i Institut za uporedno pravo iz Beograda, a prenosi CDM.

Zaključci učesnika skupa su sledeći:

“Od nastanka prvih država do danas, uspostavljaju se odnosi između Crkve i vjerskih zajednica sa jedne i državnih organizacija sa druge strane. Normativni izraz tih složenih i dinamičnih državno-crkvenih odnosa vidimo u brojnim državno-pravnim i crkveno-pravnim aktima.

I kroz istoriju, kao i danas, državama pripada pravo i obaveza da svojim opštim pravnim aktima svakom čovjeku jemče i štite pravo na slobodu vjeroispovijesti u individualnom i kolektivnom aspektu, kao i da normiraju pravni položaj crkava i vjerskih zajednica uz puno poštovanje njihove unutrašnje autonomije i slobode vjerskog djelovanja, ravnopravnosti, ali i uvažavanja njihove istorijske uloge, doprinosa i društvenog značaja.

U toj normativnoj djelatnosti, kao i u drugim, državna vlast nije neograničena, jer je svaka vlast ograničena Ustavom i drugim opštim pravnim aktima, a nadasve moralom i međunarodnim standardima ljudskih prava, naročito u pogledu slobode vjeroispovijesti, koji, između ostalog, garantuju autonomiju crkava i vjerskih zajednica, njihov pravni subjektivitet i slobodu samoodređenja i samoorganizovanja, kao i posjedovanje i raspolaganje sakralnom i ostalom imovinom koja je neophodna za obavljanje njihove vjerske djelatnosti – od bogoslužbene, do značajnih prosvjetnih, socijalnih, kulturnih i haritativnih djelatnosti.

Državno-crkveno pravo predstavlja posebnu pravnu granu koju čine pravne norme državnog prava kojima se regulišu odnosi između države i crkava i vjerskih zajednica u različitim sferama društvenog života. Brojnost izvora državno-crkvenog prava neminovno nameće potrebu produbljenijeg naučnog istraživanja i proučavanja ove pravne grane, kako u okviru različitih naučnih konferencija, tematskih časopisa i zbornika, tako i u okviru nastave na visokoškolskim ustanovama. Zbornik, koji je, u čast 800-godišnjice autokefalnosti SPC, pripremljen i odštampan je jedini naučni zbornik na našem jeziku, koji je u potpunosti posvećen ovoj problematici. Nadamo se da će njegovo objavljivanje označiti početak značajnijeg i sistematičnijeg naučnog istraživanja državno-crkvenog prava.

Održavanje našeg naučnog skupa, objavljivanje Zbornika i početak značajnijeg naučnog istraživanja državno-crkvenog prava je došlo u vrijeme kada je u Crnoj Gori ponovo otvoreno pitanje pripreme i donošenja Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, čijem je sadržaju posvećen određen broj naučnih radova na naučnom skupu. Prema stručnom mišljenju autora koji su svoje radove posvetili toj problematici, Predlog zakona u većem broju svojih odredbi, naročito u pogledu prekida kontinuiteta pravnog subjektiviteta, a potom i evidencije i registracije, ugovornog regulisanja odnosa između države i crkava i vjerskih zajednica i imovine, ne sadrži rešenja koja su usaglašena sa međunarodnim i progresivnim uporedno-pravnim standardima prava na slobodu vjeroispovijesti i pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica. Imajući u vidu da je i Venecijanska komisija, takođe, istakla određene manjkavosti i konstatovala neusaglašenost većeg broja odredbi Predloga zakona sa važećim međunarodno-pravnim aktima o slobodi vjeroispovijesti i smjernicama OEBS/ODHIR-a od 2004. i 2014. godine, slobodni smo da ukažemo na neophodnost uspostavljanja dijaloga Vlade Crne Gore sa crkvama i vjerskim zajednicama, ali i na neizostavni, strpljivi i dodatni rad kako bi Crna Gora dobila novi zakon kojim će se, na civilizovan i pravno utemeljen način, uz uvažavanje istorijske uloge i društvenog značaja crkava i vjerskih zajednica, urediti pravo na slobodu vjeroispovijesti i pravni položaj crkava i vjerskih zajednica. Pozivamo sve zainteresovane subjekte, a posebno naučne institucije i nadležne državne organe u Crnoj Gori da posvete posebnu pažnju državno-crkvenom pravu Crne Gore, ali i da podrže dalja naučna istraživanja državno-crkvenog prava.

Nalazeći se u godini velikog jubileja 800-godišnjice autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve, posebno ukazujemo na brojne probleme pravne prirode sa kojim se godinama suočavaju eparhije Srpske Pravoslavne Crkve, prvenstveno i najviše na Kosovu i Metohiji, ali i u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Apelujemo na sve donosioce odluka na tim prostorima da se pitanju prava na slobodu vjeroispovijesti i pravnog položaja crkava i vjerskih zajednica isključivo može i smije pristupati sa pozicija međunarodno-pravnih akata, a ne na diskriminatoran način radi ostvarivanja ideoloških, partijskih, šovinističkih i drugih ciljeva”, konstatovali su učesnici Međunarodnog naučnog skupa “Državno-crkveno pravo kroz vjekove”.

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

begic

Maske ne ugrožavaju zdravlje, štite djecu

Nošenje maski kod djece nama nikakav značajan štetni efekat po zdravlje djece, što su potvrdile …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *