ponedeljak , 27 maja 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Od 1. februara počinje rok za predaju aplikacija

Od 1. februara počinje rok za predaju aplikacija

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavještava sve koji su zainteresovani za bespovratnu podršku preradi kroz projekat IPARD like 2.2 da danas, 1. februara, počinje rok za predaju aplikacija na javni poziv. Prijem aplikacija trajaće tokom naredna dva mjeseca, do 31. marta ove godine.

Podsjećamo da je kroz IPARD like 2.2 javni poziv proizvođačima na raspolaganju 2,8 miliona eura iz EU bespovratnih fondova, i dijelom iz nacionalnog budžeta. Prerađivači, odnosno subjekti u poslovanju sa hranom, mogu da investiraju minimalno 15.000 eura, a maksimalno 250.000 eura. Oni koji ispune uslove poziva i ugovore investiciju dobiće povrat sredstava u iznosu od 50 odsto investicije.

Šansu da unaprijede svoje poslovanje kroz ovaj poziv imaju pravna lica i preduzetnici iz sektora vezanog za mlijeko, ribarstvo i akvakulturu. Iz sektora hrane biljnog porijekla i gljiva korisnici mogu biti oni koji se bave preradom i pakovanjem primarnih poljoprivrednih proizvoda: voća, povrća, gljiva, aromatičnog i ljekovitog bilja, maslinovog ulja i drugih proizvoda od maslina i vina. Podržavaju se i klanice, a u tom dijelu korisnici mogu biti fizička lica ili privredna društva, koji se bave uzgojem goveda, ovaca, koza, tovnih piladi i ćurića, i svinja. Cilj podrške kroz ovaj projekat jeste jačanje sektora proizvodnje hrane u Crnoj Gori, kroz unapređenje subjekata u poslovanju hranom i dostizanje nacionalnih i EU standarda u oblasti bezbjednosti hrane.

Investicije koje se podržavaju odnose se na adaptaciju/rekonstrukciju/izgradnju objekata i drugih pomoćnih objekata za preradu, nabavku i montažu posebne opreme i mehanizacije za proizvodnju (preradu), zatim nabavku specijalnih vozila i mehanizacije za sopstvene potrebe, na primjer, vozila za prevoz sirovog mlijeka, uključujući mobilne rezervoare sa pratećom opremom, specijalizovane rezervoare/sisteme hlađenja za kamion sa odgovarajućom opremom. Podržava se i nabavka i montaža sistema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za sopstvenu potrošnju, nabavka specijalne opreme i mehanizacije za pakovanje, etiketiranje i skladištenje gotovih proizvoda, zatim nabavka namjenske opreme za čišćenje, prečišćavanje i ostale usluge u objektu, kao i nabavka opreme za ventilaciju objekta, vodosnabdijevanje (ne uključujući bunare), elektro i kanalizacionu mrežu, prečišćavanje otpadnih voda i sprječavanje zagađenja vazduha i druge sisteme. Podržava se i formiranje takozvanih unutrašnjih pristupnih puteva, u cilju povezivanje pogona u okviru subjekta.

Dokumentacija

Dokumenta koja su potrebna za prijavljivanje na javni poziv mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama savjetodavnih službi Ministarstva, kao i opštinskih službi. Za apliciranje, korisnik je obavezan da dostavi potpuno ispunjen Zahtjev za odobravanje projekta, uključujući svu dodatnu dokumentaciju navedenu u zahtjevu (Aneks 1).  Potrebno je dostaviti i Biznis plan (Aneks 3), kao i tehničku dokumentaciju, u papirnoj i elektronskoj formi.

O mogućnostima i uslovima za apliciranje na javni poziv potencijalni korisnici podrške informisani su tokom prethodne sedmice na prezentacijama koje su održane po opštinama u Crnoj Gori. U narednom periodu biće organizovane i adekvatne radionice za aplikante, a predstavnici Direktorata za plaćanje Ministarstva, zatim Uprave za bezbjednost hrane i savjetodavnih službi biće tokom naredna dva mjeseca na raspolaganju zainteresovanima i na terenu kako bi im pomogli u pripremi aplikacija i prikupljanju dokumentacije.

Napominjemo da korisnici koji nijesu bili u procesu kategorizacije objekata u poslovanju sa hranom, kao i početnici iz sektora akvakulture i ribarstva i klanice na poljoprivrednim gazdinstvima prije predaje zahtjeva za odobravanje projekta treba da podnesu zahtjev za registraciju objekta kod Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Potrebno je da urade i predaju tehnološki plan unapređenja proizvodnje.

 

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Još bez registra pedofila, sudovi poslali nepotpune podatke

Registar pedofila u Crnoj Gori koji je trebalo da bude gotov u decembru još uvijek …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.