nedelja , 26 maja 2024
Početna / Vijesti / Ekonomija / Poziv za obuku NVO i konkurs za ReLOaD projekte

Poziv za obuku NVO i konkurs za ReLOaD projekte

Opština Pljevlja u partnerstvu sa programom UN za razvoj raspisuje konkurs za NVO za predaju predloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, od 06. juna – 19. jula 2019. godine . Rok za predaju aplikacija je 19. jul 2019. godine, do 15 sati.

Iznosi sredstava za odobrene projekte iz pet oblasti, kultura, zaštita životne sredine,rodna ravnopravnost,  inkluzija ranjivih grupa i turizam, će biti od 7.000 EUR do 20.000 EUR po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva.  Grantom koji se dodjeljuje u okviru ovog Konkursa mogu se finansirati administrativni troškovi i troškovi osoblja u maksimalnom iznosu od 30% od ukupnog zahtijevanog iznosa.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja projekta ReLOaD biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta je 60.000 EUR.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za Opštinu Pljevlja se može preuzeti od 06. juna – 19. jula 2019. godine slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: reloadgrants.me@undp.org i sekretarijatzadrustvene@yahoo.com,  sa web stranice Opštine Pljevlja ili lično preuzimanjem na arhivi Građanskog biroa Opštine Pljevlja, ul. Kralja Pera I br. 48.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima, itd., u Opštini Pljevlja će 12. juna 2019. godine, u periodu od 11.00 do 13.00 sati, u Sali Skupštine opštine Pljevlja biti organizovan „Info dan“. Nakon toga na istom mjestu će 20. juna 2019. godine sa početkom u 9.00 sati biti organizovan „Dan otvorenih vrata“, tokom kog će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija kojima nisu dodijeljena sredstva na prethodnom Konkursu, dobiti sve informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnom Konkursu, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

ReLOaD je regionalni projekat, koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u: Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu*[1] i Srbiji.

[1]*. Što se tiče Evropske unije, ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Za Ujedinjene nacije, sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Brkovića htjeli za čuvara firme koju je urušio

Privredni sud poništo je svoje ranije rješenje kojim je prihvatio zahtjev stačajnog upravnika “Vektre Jakić” …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.