sreda , 10 avgusta 2022
Početna / Vijesti / Društvo / Saopštenje JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

Saopštenje JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja realizuje projekat  “Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“. Projekat se realizuje u okviru programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu koji kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore. Partner na projektu je NVU Roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ a dio sredstava za kofinansiranje projekta je obezbjedila i opština Pljevlja. Početak realizacije projekta je 01.03.2020. godine a trajaće 24 mjeseca.

Projekat je usmjeren na poboljšanje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore. Postojanje i dostupnost odgovarajućih usluga u lokalnoj zajednici doprinijeće da djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasle osobe sa invaliditetom, kao i njihove porodice, dobiju odgovarajuću podršku koja će poboljšati kvalitet njihovog života i doprinijeti razvoju socijalne inkluzije.

 

 

Kroz projekat će se ojačati međusektorska saradnja, saradnja između pružaoca usluga i ljudski resursi, obezbjediti prostorni uslovi i uslovi za dobijanje licenci za pružanje usluga dnevnog boravka za odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina i savjetodavno terapijskih i socijalno-edukativnih usluga  za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju. Nakon licenciranja u Pljevljima će se pružati nove dvije licencirane usluge za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina.

U okviru projekta razvijena je ICT platforma za podršku pružanju usluga socijalne i dječije zaštite. Platforma će se koristiti za saradnju sa korisnicima usluga JU Centar za dnevni boravak Pljevlja, NVU „Zračak nade“ Pljevlja, njihovim roditeljima/starateljima, kao i drugim  dnevnim centrima, udruženjima roditelja i organizacijama osoba sa invaliditetom na teritoriji Crne Gore.

Zbog urgentnosti reakcije u novonastaloj situaciji zbog pojave COVID-19, ova platforma je aktivirana ranije nego što je planirano pa je trenutna verzija platforme ograničenih mogućnosti i nisu još razvijeni svi moduli. Platforma za početak ima dio za online savjetovanje – komunikaciju sa psihologom, stručnim radnicima i ostalim osobama koje mogu da podijele značajne informacije  i dio za razmjenu materijala između stručnih radnika, roditelja, djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

Usljed pojave virusa COVID-19, po preporuci Nacionalnog koordinacionog tijela, djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom, prestale su da se pružaju usluge u prostorijama dnevnih centara, udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom. Oni se sada nalaze u kućama i naročito im je neophodno pružiti pomoć i podršku kako bi prevladali novonastalu situaciju, jer je njihov ritam dana na koji su navikli narušen.

Dnevni centri, Udruženja roditelja i Organizacije osoba sa invaliditetom pružaju podršku svojim korisnicima i članovima u skladu sa potrebama, telefonom, preko vibera, fejsbuka, sajta ili preko drugih

aplikacija. Obavještavaju ih o preporukama NKT, dostavljaju im materijale za rad, prate ponašanje u kućnim uslovima, daju savjete i sl.

Pošto su svi već razvili neke načine pružanja podrške u ovoj situaciji ova platforma će omogućiti da svi koji pružaju podršku korisnicima i članovima rade po sličnom principu jer će biti omogućena razmjena iskustava i korišćenje primjera dobre prakse.

Na platformi su obezbijeđeni posebni pristupi za Udruženja roditelja, Dnevne centre i Organizacije osoba sa invaliditetom zbog različitih tipova podrške koja je potrebna korisnicima i članovima uz mogućnost dijeljenja sadržaja.

Psiholog, drugi stručni radnici i saradnici i osobe koje mogu da podijele značajne informacije moći će da postave na platformu sve neophodne informacije i preporuke, kao i stručna uputstva  za djecu sa smetnjama u razvoju koja će roditelji i njihova djeca moći da primjene i realizuju u kućnim uslovima. Takođe, putem platforme moći će da uspostave video konekciju sa stručnim radnicima i saradnicima. Na taj način će im se pružati psihosocijalna podrška, koja je u ovom momentu neophodna, prikazivati materijal koji mogu da pogledaju, ostavariti komunikacija i tako stvoriti što približniji uslovi za obavljanje svih onih aktivnosti na koje su djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom navikli kod pružaoca usluga ili u Udruženjima roditelja i organizacijama osoba sa invaliditetom.

Na platformi će se aktivno pružati podrška korisnicima i članovima dnevnih centara i Udruženja roditelja pošto su se uključili njihovi stručni radnici, saradnici i osoblje iz administracije a podrška organizacijama osoba sa invaliditetom ostaje na nivou mogućnosti i iskazane zainteresovanosti pošto ove organizacije imaju svoje načine komunikacije.

Na platformu se ulazi preko web stranice JU Centar za dnevni boravak Pljevlja (http://dnevnicentarpv.me/) – link ICT platforma ili direktno preko servisipodrskezasve.net/platforma/

Sve osobe iz dnevnih centara i udruženja roditelja i osobe sa invaliditetom koji žele da pristupe platformi, postavljaju sadržaj, roditelji/staratelji  i osobe sa invaliditetom koji žele da prate sadržaj, treba da pošalju svoju E-mail adresu i ime i prezime na mail dcpljevlja@t-com.me i dobiće lozinku preko koje ćete moći da se priključe platformi. Potrebno je naglasiti kakav pristup se traži za postavljanje materijala i organizovanje savjetovanja i podrške ili samo za korišćenje platforme za čitanje i gledanje materijala i komunikaciju. Treba naglasiti i za koji dio platforme traže pristup.

Pored JU Centar za dnevni boravak Pljevlja i NVU „Zračak nade“ koji su pokrenuli  platformu, do sada se platformi priključilo 7 dnevnih centara i 6 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju a mnogi drugi su iskazali interesovanje i priključivanje se očekuje narednih dana.

Za više informacija, molimo vas kontaktirajte:

gđu.Svetlanu Dujović, Koordinatorka projekta i direktorica JU Centar za dnevni boravak Pljevlja

Br. tel.: 067-618-899

E-mail:dcpljevlja@t-com.me

 

 

IZVOR: PVINFORMER.ME

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

JOKOVIĆ PORUČIO

„Neće faliti životnih namirnica tokom zime“ Vlada garantuje da neće faliti ni jedne životne namirnice …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.