ponedeljak , 22 jula 2024
Početna / Vijesti / Društvo / Sjećanje na žrtve i 21 godinu od NATO agresije na SRJ

Sjećanje na žrtve i 21 godinu od NATO agresije na SRJ

Danas se navršava 21 godina od NATO agresije na SRJ. Pr­va žr­tva bombardovanja bio je de­vet­na­e­sto­go­di­šnji vojnik Sa­ša Sta­jić iz Be­o­gra­da, ko­ji je stradao na rat­noj stra­ži u kru­gu ka­sar­ne „Mi­lo­van Ša­ra­no­vić” u Da­ni­lov­gra­du. Crna Gora, koja je tada bila dio SR Jugoslavije, a u međuvremenu je ušla u NATO alijansu, prošle godine nije obilježila godišnjicu NATO bombardovanja, kao ni ove godine, a Ministarstvo odbrane CG nije dozvolilo poslanicima DF da polože vijence u kasarnama u Podgorici i Danilovgradu, već je to omogućeno samo roditeljima poginulog vojnika Stajića.

U Pljevljima su 1999. godine  svih tih 78 dana održavani mitinzi, u organizaciji Patriotskog saveza, protiv NATO bombardovanja a Pljevljaci i danas pamte žrtve – poginule vojnike, podoficira  Predraga Peđu Leovca i Vukomana Vula Tešovića. Peđa je posthumno odlikovan, prošle godine u Pljevljima, kada je Peđinom ocu, Milu predstavnik Organizacionog odbora„Vidovdanski sabor srpskih vitezova“ posthumno uručio priznanje – orden srpskog viteza, na trećoj kulturno-umjetničkoj manifestaciji „Veče sjećanja na Predraga Peđu Leovca“, na Vidovdan 28. juna u prepunoj sali Domu Vojske, u organizaciji pljevaljskog Kulturnog centra „Predrag Peđa Leovac“.

U bombardovanju, koje trajalo 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. U vazdušnim udarima koji su trajali 78 dana život je izgubilo između 759 i 4.000 osoba, ni danas nije utvrđen tačan broj poginulih. Prema procjeni zvaničnih državnih organa SRJ u bombardovanju je poginulo najmanje 2.500 ljudi (a prema pojedinim izvorima i 4.000) i 1.008 vojnika i policajaca, dok je ranjeno više od 12.500 osoba. Od svih gubitaka i materijalnih razaranja koja se mjere milijardama, najveći gubitak  je ubistvo 79 djece, među kojima i trogodišnja Milica Rakić, poginula od gelera NATO bombi u kući u Batajnici, dok je sjedila na noši, prije odlaska na spavanje.

Na Jugoslaviju je ispaljeno preko 50 000 projektila u skoro 59 000 naleta NATO aviona. Bačeno je preko 25 000 tona eksploziva, srušeno 60 mostova, uništeno 300 fabrika, oštećeno 190 škola i 20 bolnica…

Intervencija NATO-a je izvršena bez odobrenja Savjeta bezbednosti zbog optužbi da srpske snage bezbjednosti vrše etničko čišćenje kosovskih Albanaca. Neposredan povod za akciju bila su dešavanja u Račku i odbijanje jugoslovenske delegacije da potpiše Sporazum iz Rambujea.

To­kom 16. apri­la vi­še pro­jek­ti­la i bom­bi po­go­di­lo je pod­ruč­je Pod­go­ri­ce i Da­ni­lov­gra­da, a 30. april osta­će upam­ćen kao je­dan od naj­kr­va­vi­jih da­tu­ma u no­vi­joj isto­ri­ji Cr­ne Go­re. Ta­da je bom­bar­do­va­no Mu­ri­no, ka­da je stra­da­lo naj­vi­še ci­vi­la to­kom te agre­si­je. Stra­da­lo je šest ne­vi­nih gra­đa­na. Ži­vo­te su iz­gu­bi­la dje­ca – če­tr­na­e­sto­go­di­šnji Mi­ro­slav Kne­že­vić (1985), tri­na­e­sto­go­di­šnja Oli­ve­ra Mak­si­mo­vić (1986) i de­se­to­go­di­šnja Ju­li­ja Bru­dar (1989). U na­pa­du su stra­da­li i Vu­kić Vu­le­tić (1953), Mil­ka Ko­ča­no­vić (1930) i Ma­noj­lo Ko­ma­ti­na (1927).

 

Milica Rakić
Milica Rakić
Čuvanje sjećanja na vitezove sa Košara u pljevaljskim litijama
Čuvanje sjećanja na vitezove sa Košara u pljevaljskim litijama

orden postuhno mile leovac

Nato agresijaPredrag Peđa Leovac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

MINISTARKA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA OTVORILA SAVREMENI KABINET U SREDNjOJ STRUČNOJ ŠKOLI

Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović i ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić sa svojim …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.