nedelja , 25 februara 2024
Početna / Tag Archives: javni poziv

Tag Archives: javni poziv

JAVNI POZIV za prodaju nepokretnosti prikupljanjem ponuda

Na osnovu Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini  („Sl. list CG“ br. 44/10), Odluke Vlade CG o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti br.07-968 od 05.03.2020.godine („Sl.list CG“ br.42/20) i Odluke o prodaji nepokretnosti …

Pročitaj više »

JAVNI POZIV za sufinansiranje rada narodnih kuhinja

Na osnovu člana 6 Odluke o sufinansiranju programa rada narodnih kuhinja („Sl.list CG – opštinski propisi“, br. 4/24) Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja Pljevlja  r a s p i s u j e JAVNI POZIV za sufinansiranje rada narodnih kuhinja Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Opštine …

Pročitaj više »

JAVNI POZIV za dodjelu nagrade “Dragana Loncović” za 2024. godinu

Sekretarijat za kulturu, socijalna i druga pitanja opštine Pljevlja raspisao je Javni poziv za dodjelu nagrade “Dragana Loncović” za 2024. godinu. Predmet Javnog poziva za dodjelu nagrade “Dragana Loncović” je dodjela sredstava iz Budžeta opštine Pljevlja kojim se nagrađuje jedna, najbolja medicinska sestra – tehničarka, svih smjerova u opštini Pljevlja. Nagrada …

Pročitaj više »

Javni poziv za dodjelu stipendija studentima elektrotehničkog fakulteta za studijsku 2023/2024. godinu

Fondacija „Dobrilo Gačević“ usmjerena na pomoć i podršku mladim inženjerima a u cilju podsticanja najboljih studenata da nastave školovanje sa visokim postignućima raspisuje JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2023/2024. GODINU Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti/kinje završnih godina specijalističkih i master akademskih studija …

Pročitaj više »

Produžen rok za dodjelu podrške kroz mjeru „Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu za 2023. godinu“

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja, u skladu sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške mjera „Podrška preradi mlijeka na gazdinstvu“ objavljenim dana 12.07.2023. godine na sajtu Opštine i oglasnoj tabli u Službi za poljoprivredu, obavještava poljoprivredne proizvođače da se produžava rok za dostavljenje zahtjeva do 26.12.2023. godine. …

Pročitaj više »

JAVNI POZIV za prodaju vatrogasnih vozila u svojini Opštine Pljevlja prikupljanjem ponuda

Direkcija za imovinu opštine Pljevlja, na osnovu člana 5. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl.list CG“ br.44/10), čl.1. Odluke o prodaji vatrogasnih vozila u svojini Opštine Pljevlja putem prikupljanja ponuda („Sl.list CG „-opštinski propisi br.42/23 ), objavljuje JAVNI POZIV za prodaju vatrogasnih vozila u svojini …

Pročitaj više »

Zaključen Javni poziv za dodjelu podrške kroz mjeru “Podrška proizvodnji povrća i šampinjona” za 2023.godinu

Sekretarijat za privredu – Služba za poljoprivredu Opštine Pljevlja u skladu sa Programom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023.godinu – Agrobudžetom, u vezi sa Javnim pozivom  za dodjelu podrške za mjeru “Podrška proizvodnji povrća i šampinjona“ objavljenim dana 17.07.2023. godine na sajtu Opštine i oglasnoj tabli …

Pročitaj više »