sreda , 12 juna 2024
Početna / Vijesti / Ekonomija / U deponiju Maljevac uloženi milioni ali prašina i dalje zasipa grad – bez sankcija

U deponiju Maljevac uloženi milioni ali prašina i dalje zasipa grad – bez sankcija

Iako je potrošeno preko devet miliona evra za izvođenje građevinskih radova (do 2015. godine) za stabilizaciju brane na deponiji pepela I šljake Maljevac I planirano je ulaganje od oko 19 miliona evra za sanacija deponije (do 2023. Godine), do kada EPCG planira da koristi tu lokaciju. Pljevljaci od toga imaju česta cjelodnevna zasipanja industrijskom prašinom za koja niko ne snosi sankcije baš kao i na jalovištu u Gradcu. I danas tokom čitavog dana, usled jakog vjetra, grad je zasipan prašinom sa deponije Maljevac a i ovaj put je izostalo obraćanje nadležnih iz EPCG (kojim smo uputili pitanja), ekološkog inspektora (čije je sjedište u Pljevljima), firme Bemax, koja je izvođač  faznih radova na sanaciji deponije koja košta preko 3,6 miliona evra.

Da podsjetimo rekultivacija deponije Maljevac prvobitno je trebala da bude zaavršena 2019. Godine da bi se, zbog potrebe daljneg odlaganja pepela I šljake iz Termoelektrane, prolongirala za naredne četiri godine i fazno završavala. Industijska deponija Maljevac je proglašena za crnu ekološku tačku u CG, kao i flotaciono jalovište Gradac.Kada  prestane da se koristiti Maljevac, otpad iz TE biće odlagan u kop Potrlica pljevaljskog Rudnika uglja. Nakon završetka ekološke rekonstrukcije Termoelektrane nusprodukti sagorijevanja uglja (pepeo i šljaka) neće se više odlagati na deponiju Maljevac, već će se zajedno sa suspenzijom gipsa koji nastaje u procesu odsumporavanja gasova praviti mješavina koja će se kao materijal koristiti za ispunjavanje depresije napuštenih djelova rudnog kopa. U tu svrhu izabran je valorizovani dio površinskog kopa Potrlica a odustalo se i od planirane deponije u Šumanama koja je plaćena 7 miliona evra.

Prasina sa deponije Maljevac
Prasina sa deponije Maljevac

Na obali rijeke Ćehotine gdje su (od 1954. Godine) akumulirane naslage kontaminiranih flotacionih ostataka iz procesa proizvodnje cinka i olova a od 1982. godine, odnosno od početka rada Termoelektrane (TE) „Pljevlja“, na deponiji Maljevac  pepeo se odlaže u vidu razređenog mulja u veliki bazen u nekadašnjoj dolini, koja je pregrađena branom, podizanom nekoliko puta do kote +833 m nadmorske visine.

IMG-793859e2833cc6729ea4f5c7e116a7ea-V

– Obje lokacije zauzimaju veliku površinu i određenoj mjeri ugrožavaju životnu sredinu u svom okruženju, i to podzemne i površinske vode, kao i okolna naselja lebdećom prašinom, istakli su u maju prošle godine iz MInistarstva održivog razvoja  turizma.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine potpisala je 22.07.2019. godine ugovore za remedijaciju deponije Maljevac – sa stručnim nadzorom nad izvođenjem radova sa NIK COM (Nikšić)/Institut za metalurgiju i rudarstvo (Bor), u iznosu od 309.000,00€ bez PDVa, i izvođačem radova sa BEMAX/TERMOSISTEM/RAMEL. D.O.O -MNE (Montenegro), u iznosu od 3.298.642,16€ bez PDVa (potpisan je 23.07.2019. godine). Pripremni radovi na zatvaranju Kastete II prijavljeni su Direktoratu za inspekcijske poslove 07.08.2019. godine a radovi na remedijaciji su u toku, navodi se u opštinskoj Informaciji životne sredine u Pljevljima za 2018. i 2019. godinu.

jalovište

U opštinskoj Informaciji se navodi da u uzorku zemljišta uzorkovanom u blizini jalovišta TE Pljevlja sadržaj svih ispitivanih parametara ne premašuje propisane normative.

-Izuzetak je povećan sadržaj fluora, koji se ne pripisuje uticaju jalovišta. Na lokaciji Gradac evidentirano je povećanje sadržaja kadmijuma, olova, arsena, fluora, bakra, bora i cinka. a na lokaciji Šula sadržaj kadmijuma, olova, arsena, hroma, nikla, fluora, cinka, bora i organokalajnih jedinjenja, kaže se u Informaciji.

640_4803_Jalovište olova i cinka na obali Ćehotine

Ekoloski incidenti sa Maljevca
Ekoloski incidenti sa Maljevca9

About Pljevaljske Novine

Pogledajte i

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza

Opština Pljevlja uvela mogućnost onlajn plaćanja poreza Uprava lokalnih javnih prihoda u saradnji sa Službom …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.